Ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmät

Ohjausryhmä

E-kirjastohankkeen ohjausryhmän tehtävänä on

 • Tukea ja ohjata hankkeen etenemistä koko ekosysteemin näkökulmat huomioiden
 • Linjata hankkeen tavoitteita ja hyväksyä projektisuunnitelma
 • Käsitellä hankkeeseen tulevat merkittävät muutokset
 • Ylläpitää hankkeen yhteistyötä ja sidosryhmäsuhteita
 • Arvioida hankkeen tulosten vaikuttavuutta

Ohjausryhmän jäsenet

 • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
 • Virva Nousiainen-Hiiri, hankkeen omistaja, Yleisten kirjastojen konsortio (YKN)
 • Päivi Savinainen, Yleisten kirjastojen neuvoston edustaja (YKN)
 • Johanna Selkee, Kuntaliitto
 • Katri Vänttinen, Helsingin kaupunginkirjasto

Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat

Ohjausryhmän pöytäkirja 10.11.2023
Ohjausryhmän pöytäkirja 13.9.2023
Ohjausryhmän pöytäkirja 25.8.2023
Ohjausryhmän pöytäkirja 22.5.2023
Ohjausryhmän pöytäkirja 21.4.2023
Ohjausryhmän pöytäkirja 5.4.2023
Ohjausryhmän pöytäkirja 2.3.2023
Ohjausryhmän pöytäkirja 20.1.2023
Ohjausryhmän pöytäkirja 9.1.2023
Ohjausryhmän pöytäkirja 30.11.2022
Ohjausryhmän pöytäkirja 6.10.2022
Ohjausryhmän pöytäkirja 5.9.2022
Ohjausryhmän pöytäkirja 3.6.2022
Ohjausryhmän pöytäkirja 28.3.2022
Ohjausryhmän pöytäkirja 10.2.2022

Asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmien tehtävänä on tukea e-kirjastohankkeen projektiryhmän työskentelyä. Asiantuntijaryhmien jäsenet tuovat asiantuntemuksensa hankkeen osa-alueen työhön, edustavat omia sidosryhmiään ja viestivät hankkeen tavoitteista ja etenemisestä omassa sidosryhmäverkostossaan​. He myös osallistuvat osa-alueensa toimintojen linjauksiin​ sekä tukevat, seuraavat ja ohjaavat hankkeen osa-alueen etenemistä suhteessa tavoitteisiin.

Kirjastoalan asiantuntijaryhmän jäsenet

 • Malin Hollmén, Porvoon kaupunginkirjasto
 • Merja Kummala-Mustonen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto​
 • Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun kaupunginkirjasto​
 • Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto​
 • Niina Salmenkangas, Tampereen kaupunginkirjasto​
 • Laura Tyysteri, Turun kaupunginkirjasto​
 • ​e-kirjastohankkeen edustaja Seija Laitinen-Kuisma, Helsingin kaupunginkirjasto

Teknologian asiantuntijaryhmän jäsenet

 • Marja Hjelt, Yleisten kirjastojen konsortio
 • Matti Sarmela, Helsingin kaupunginkirjasto / valtakunnalliset kehittämispalvelut
 • Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto / Finna
 • Tarvittaessa kutsuttavia, vaihtuvia asiantuntijajäseniä
 • e-kirjastohankkeen edustaja Joona Kutilainen-Pennanen, Helsingin kaupunginkirjasto

Kustannusalan asiantuntijaryhmän jäsenet

 • Marja Hjelt, Yleisten kirjastojen konsortio
 • Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto / FinELib
 • Tarvittaessa kutsuttavia, vaihtuvia asiantuntijajäseniä
 • e-kirjastohankkeen edustaja Anna Tuomikoski, Helsingin kaupunginkirjasto