Yleisten kirjastojen digihanke

Valtion budjettiin vuosiksi 2019-2020 myönnettiin eritysmääräraha Yleisten kirjastojen digihankkeelle. Sen avulla kohennettiin kirjastohenkilöstön digitaitoja ja vahvistettiin verkostomaista toimintatapaa asiakkaiden auttamisessa. Uutinen digihankkeesta. 

Yleisten kirjastojen digihankkeen toimijoita olivat alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot sekä valtakunnallinen kehittämistehtävää hoitava kirjasto. Tarkoitus on, että Digihankkeen aikainen toimintatapa jatkuu osana kirjastojen arkea hankerahakauden päätyttyä. 

Digihankkeessa oli kaksi osaa: kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittäminen ja verkostomaisen toimintatavan vahvistaminen.  

Digiosaamisen tavoitteet

Kirjaston asiakaspalvelussa tarvittavan osaamisen kehittämisen raamiksi hyväksyttiin vuonna 2019 Yleisten kirjastojen neuvostossa minimitaitosuositus. Lähtökohta on, että kirjaston henkilökunta osaa käyttää oman työpaikan työvälineitä ja osaa auttaa asiakasta kirjaston digitaalisten palvelujen käytössä sekä pöytäkoneella että mobiililaitteella.

Verkostomaisen toimintatavan vahvistaminen

Oman osaamisen kehittämisen ja asiakkaiden auttamisen tukena kannattaa käyttää muiden osaamista. Oman kunnan muut toimijat, oppilaitokset, yhdistykset ja vapaaehtoiset auttajat sopivat hyvin kirjaston yhteistyökumppaneiksi. 

Julkisella sektorilla asiakkaiden auttamisesta puhutaan usein termillä "digituki". Se lanseerattiin AUTA-hankkeessa pohdittaessa sähköisten palvelujen käytössä tarvittavaa apua. 

Digituen antajat ovat muodostaneet valtakunnallisen verkoston, jossa toimii viranomaisia, vapaaehtoisia ja järjestöjä sekä kirjastoja ympäri maan. Verkoston työtä ohjaa maakunnittaisten toimijoiden kautta Digi- ja väestötietoviraston Digituen ryhmä. 

Lisätietoa Yleisten kirjastojen digihankkeesta voi kysyä: Päivi Litmanen-Peitsala, paivi.litmanen-peitsala@hel.fi

Tiedosto
Liite Koko
digitaidot-suositus.pdf 261.36 KB
digitaidot-suositus-sv.pdf 284.21 KB