Osaamisen kehittäminen ja digituki

Osaamisen kehittäminen

Valtakunnallisen koulutustyöryhmän tehtävänä on ratkaista osaamisen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Lähtökohtana ryhmän toiminnalle on löytää yhteisiä ratkaisuja, joiden avulla kirjastohenkilökunnan osaamista kehitetään tasapuolisesti.

Ryhmällä on omat verkkosivut, joista löytyvät mm. kokousmuistiot. Ensimmäinen kokous pidettiin 18.10.2018 Pasilan kirjastossa. Keskustelun aiheina olivat mm. valtakunnallisen koulutusyhteistyön käynnistäminen, vuoden 2019 koulutusten painopisteet ja yhteistyöverkoston hyödyntäminen koulutusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Digituki

Digituki on termi, joka lanseerattiin 2018 valiovarainministeriön AUTA-hankkeessa

Digituen määritelmä

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.  

Digitukea on monenlaista. Se voi olla:  

* lähitukea (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin vietävä tuki)  
* etätukea (esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki) 
* koulutusta (esimerkiksi online-koulutukset, kansalaisopistot ja videot) 

Määritelmän mukaisen digituen lisäksi monissa kirjastoissa autetaan asiakkaita erilaisissa tietotekniikkaan ja digitaalisiin tiedonlähteisiin liittyvissä asioissa. Tälle sivulle kootaan linkkejä digiopastukseen liittyviin linjauksiin ja käytännön työhön liittyviin asioihin.

Digituen palvelukuvaus PTV:tä ja Suomi.fi-palvelua varten

Digituen kuvaus on liitetty palvelutietovarannon (PTV) pohjakuvauksiin. Sitä voivat myös kirjastot käyttää omaa digituen palvelua kuvatessaan PTV-pohjaan Suomi.fi-palvelua varten. Väestörekisterikeskuksen ohjeet kuvauksen käyttöön on julkaistu Kirjastot.fi:ssä:

Digituen palvelukuvaus käytettavissä

Väestörekisterikeskuksen Digitukiverkosto

Digituen järjestäjien verkostotapaamisen tallenne tilaisuudesta 3.10.2018 Helsinkikanavalla. Laaja kattaus aiheesta. 

Kirjastojen opastusten tueksi

Kirjastojen tämänhetkinen linjaus digituesta ja opastuksista on yleisesti, että omat digiaineistot tulee osata neuvoa jokaisen.

Makupalat.fi:ssä on koottu yhteen eri toimijoiden materiaaleja, joista on hyötyä käytännön opastustyössä. Kokoelmassa on itseopiskelumateriaalien lisäksi, linjauksia, selvityksiä ym. digituen ja neuvonnan piirissä toimivilta. Kokoelma Digiopastusta Makupalat.fi:ssä

Yle Oppiminen toimittaa Digitreenit-kokonaisuutta, jonka artikkeleista on hyötyä kirjastoissa työskenteleville ja asiakkaille. Digitreeneistä on myös rss-syöte, jonka avulla kirjastot voivat laittaa toimimaan esimerkiksi verkkosivuillaan tai intrassa. Yle perusti Facebookin myös Digitreenit-ryhmän, johon voi liittyä kuka tahansa kysymään tai vastailemaan. Siellä saa ehdottaa myös aiheita, joista haluaisi Digitreenit-artikkeleja. Yle Digitreenit -sivusto verkossa

Kirjastojen vaatimuksia osaamiselle

Kouvolan kaupunginkirjaston linjaus digituen palvelutasoista

Lahden kaupunginkirjaston linjaus mediaohjaajien ja työntekijöiden digiosaamisesta

Yleisten kirjastojen neuvoston kysely kirjastojen antamasta digineuvonnasta 2017

Digituesta muualla

Valtiovarainministeriön AUTA-hankkeen digituen toimintamalliehdotus

Väestörekisterikeskuksen suomidigi.fi 

Euroopan komission Digital Competence Framework 2.0 -projektin määrittely digitaaliselle lukutaidolle ja Europassin digitaitojen itsearvioinnin taulukko suomeksi

Ruotsin Region Uppsalan DigiComp -projektin materiaalit Digitalt först med användaren i fokus, raportteja ja testejä kirjastoammattilaisten osaamisesta