Ekohyllyt Helsingin kaupunginkirjaston kelluvassa kokoelmassa

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventaminen, luonnonvarojen ylikulutus - miten yleiset kirjastot voisivat ottaa aktiivista roolia ilmasto- ja ympäristökysymysten edistämisessä ja kulttuurisessa muutoksessa? Yksi tapa vaikuttaa on nostaa teemaa esille asialle omistetun teemahyllyn avulla.

Lue aiheesta lisää Vihreä kirjasto -sivuston uusimmasta artikkelista.

 

Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle hanke on kansallinen tutkimus- ja koulutushanke (2020–2021), jonka tarkoituksena on edistää kirjastojen ympäristötietoisuutta, hiilineutraaliutta ja jakamistaloutta.

Hanke ylläpitää Kirjastot.fi –sivustolla Vihreä kirjasto –sivuja, jossa jaetaan koko kirjastokentän ympäristötietoa sekä edistetään ympäristötyötä kirjastoissa. 
Otamme erittäin mielellämme kirjastoilta vastaan ympäristöaiheisia artikkeleita ja kuvia julkaistavaksi sivuilla.

Facebook
Instagram