Pelikasvatusta kirjastossa-etäopiskelupaketti julkaistu LibOppiin!

pkkiop

Kirjastojen yhteinen itseopiskelualusta LibOppi lanseerattiin eilen 9.9.2021

Pelikasvatustietoutta janoaville meillä on hyviä uutisia! Alustalta löytyy nimittäin heti startissa ”Pelikasvatusta kirjastossa”-niminen itsenäisesti suoritettava etäopiskelukurssi. Kurssi koostuu yhteensä kymmenestä erillisestä oppisisällöstä, joista jokainen avaa osaltaan pelikasvatuksen piirteitä ja tarkastelee pelejä ilmiönä eri näkökulmista. Kurssin suoritettuaan omaa varsin kattavat perustiedot pelikasvatuksen kokonaisuudesta etenkin kirjasto- ja kulttuurinäkökulmasta, mutta myös muuten.

Vaikka kurssi on alun perin suunniteltu kirjastoammattilaisille, tarjoaa se hyödyllistä tietoa ja osaamista kenelle tahansa pelikasvatuksesta kiinnostuneelle. ”Pelit kirjastopalveluna” onkin kurssin kymmenestä otsikoidusta oppisisällöstä vain yksi. Kurssilta mukaan tarttuvia tietoja ja taitoja voi kirjastojen lisäksi hyödyntää esimerkiksi nuoriso-, -opetus tai järjestökentän tehtävissä.

Miten toimii?

Kurssin jokainen oppisisältö koostuu teoria- sekä tehtäväosuuksista. Itsenäisesti kurssia suoritetaan siten, että ensin luetaan tekstimuotoinen teoriaosuus oppisisällön aiheesta, ja tutustutaan mahdolliseen siinä jaettuihin linkkeihin. Sen jälkeen tehdään siihen liittyvät tehtävät. Kurssi sisältää myös keskustelualueen jolla voit jutella tehtävistä ja oppisisällöstä heränneistä ajatuksista, tai pyytää apua, lähettää terveisiä tai antaa palautetta. Tehtävien suorittaminen on ohjeistettu aina tehtävän yhteydessä. Mukana on myös osioita, jotka on otsikoitu "bonustehtäviksi". Ne sisältävät pohtimisen aiheita suorittajalle itselleen, eivätkä vaadi palauttamista.

Voit suorittaa oppisisällöt ensimmäisen oppisisällön suorittamisen jälkeen haluamassasi järjestyksessä, omassa tahdissasi ja ilman aikarajaa. Oppisisältöosuudet ovat paikoitellen laajahkoja, joten en välttämättä suosittele kurssin läpäisemistä yhdeltä istumalta saman päivän aikana, vaan opiskelu kannattaa mieluummin jakaa useammalle päivälle, jos vain suinkin vain mahdollista. Näin on myös siksi että joissakin osioissa on hieman toistoa, jonka on tarkoitus toimia aiemmin opitun kertauksena. Voit myös valikoida sisällöistä itseäsi eniten kiinnostavat osuudet, ja suorittaa vain ne. Tehtävistä et saa arviointia, vaan ainoastaan suoritusmerkinnän ja joissain tehtävissä lisätietoa välittömän automaattisen palautteen muodossa. Ihan lopuksi voit tulostaa kurssin suorittamisesta todistuksen vaikkapa työpisteellesi!

Koska maailma muuttuu nopeasti ja pelien kanssa toimittaessa on erityisen paljon niin, päivitän pakettia sitä mukaa kun tulee tarvetta.

Kurssin on laatinut yhteistyössä Helmet-kirjastojen pelien kanssa toimivien työntekijöiden verkosto. Materiaalin ovat koonneet Pia Göös Espoosta, Pauliina Hyytiäinen Vantaalta ja minä, Heikki Marjomaa Helsingistä.Materiaaleina on käytetty erityisesti loistavia pelikasvattajan käsikirjoja, jotka löydät kokonaisuudessaan ilmaisina e-kirjoina osoitteesta pelikasvatus.fi, tai fyysisenä kappaleena kirjastoista. 

Kurssi löytyy osoitteesta https://liboppi.fi/ joko selaamalla kirjastojen yhteisistä kursseista, tai etsimällä hakutoiminnolla kurssin nimellä "Pelikasvatusta kirjastossa". Tunnukset liboppiin täytyy luoda, mutta kurssiavainta ei ole tarvinnut toistaiseksi kurssille laittaa.  

Toivomme, että saat paketista rutkasti uutta tietoa ja taitoja, joita voit hyödyntää työssäsi.

Pelikasvattelemisiin!

-H