Digiopastamisen henkilöstöesitteet ja asiakasjuliste

Yleisten kirjastojen digihankkeessa on valmistettu henkilöstöä varten kirjallista materiaalia kirjastoissa annettavan digiavun tueksi. Pääosa materiaaleista on tulossa AKE-kirjastojen kautta painettuina versioina, mutta ne löytyvät myös Kirjastot.fi:n Materiaalipankista. Tavoite on, että kaikki kirjastossa tuntevat digiopastamisen pelisäännöt ja rohkastuvat auttamaan asiakkaita perusasioissa.

Digiopastamisen perusasioista ja pelisäännöistä

Esite Digiopastus asiakaspalveluna (pdf)
Esite Digital handledning som kundservice (pdf)

Digiopastamistilanteista ja verkostomaisesta toimintatavasta

Esite Digiä opastamaan – asiakkaan tukena verkostojen kanssa (pdf)
Esite Digital handledning – stöd kunden med nätverk (pdf)

Työkalu oman verkoston miettimiseen

Kirjastokohtaisesti voidaan pohtia, ketkä muut kuin kirjastoissa työskentelevät voisivat auttaa asiakasta digiasioissa. Pohdinnan avuksi on valmistettu täytettävä A3-materiaali, jota voidaan käyttää esimerkiksi työpajoissa tai henkilökunnan kokouksissa apuna. Tämä materiaali sopii myös yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän suunnittelun avuksi. 

Työpajamateriaali: Koko kylän digitalkoot (pdf)
Työpajamateriaali: Hela byns digitalko (pdf) (vain tulostettava versio)

Juliste kirjaston avusta digiasioissa

Kirjastotiloja varten on valmistettu juliste, joka rohkaisee asiakasta kysymään digiapua.

Juliste Apua digiin kirjastossa! (pdf)
Juliste Digihjälp i biblioteket! (pdf)

Asiakkaiden auttamiseen digiasioissa on lisämateriaalia Kirjastot.fi:n Digiopastus-sivulla. Siellä olevista Poikkeusajan verkkovinkeistä voi poimia hyviä aiheita myös digiopastushetken sisällöksi.

Asiakas tervehtii kirjastolaista, piirroskuva.
Piirroskuva: Minna Alanko