EriK Verkoston toiminta

2020

Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkoston seminaari ja vuosikokous

Aika: Torstai 3.12.2020 klo 12-15.30
Paikka: Etäyhteydellä (Teams-linkit kumpaankin osuuteen lähetetään ilmoittautuneille)

Ilmoittautuminen 27.11. mennessä.

12.00 - 14.15 Seminaari: Poikkeusolot ja miten niistä selvitään

12.00 Seminaarin avaus, Heli Kautonen, neuvoston puheenjohtaja

Mihin erikoiskirjastojen asiantuntemusta on tarvittu koronaviruspandemian aikana, miten kriisiin on reagoitu, miten arki on jatkunut kesän jälkeen? Kokoamme myös seminaarin osallistujien kokemuksia tästä vuodesta.

 • Kokemuksia Eduskunnan kirjastosta, Erkka Rautio
 • Kokemuksia Tilastokeskuksen tietopalvelusta, Katriina Tiainen
 • Kokemuksia Varastokirjastosta, Markku Räisänen

13.10 Poikkeustilanteesta eteenpäin

 • Mikä muuttui vai muuttuiko mikään? Covid-19 Kansalliskirjastossa ja kirjastoverkossa, Esa-Pekka Keskitalo
 • Kysymyksiä ja kommentteja

13.40 Kyselyiden tulosten esittely

 • Kirjastopalveluiden tunnettuuden kehittäminen erikoiskirjastoissa, Noora Väänänen
 • Muiden kyselyiden satoa, Heli Kautonen

Tauko

14.30 - 15.30 Vuosikokous
Vain verkoston edustajille, äänestystilanteessa kullakin jäsenorganisaatiolla on yksi ääni.

Vuosikokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta
4. Asialistan hyväksyminen
5. Erikoiskirjastojen verkoston strategia vuosille 2021-2025

 • Erikoiskirjastojen neuvosto on työpajoissaan vuoden 2020 aikana laatinut ehdotuksen verkoston strategiaksi vuosille 2021-2025.
 • Liite: Toimitetaan ilmoittautuneille
 • Esitys: Hyväksytään neuvoston laatima strategia.

6. Verkoston toiminta vuonna 2020, neuvoston pj. Heli Kautonen ja paikalla olevat työryhmien edustajat

7. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta

 • Pyydetään verkoston jäseniä ilmoittamaan ilmoittautumislomakkeella kokouksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä halukkuudestaan neuvoston jäseneksi.
 • Kaikki nykyiset neuvoston jäsenet ja varajäsenet ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita tarvittaessa jatkamaan, mutta tilaa uusille jäsenille löytyy ilomielin.
 • Esitys: Valitaan erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden neuvoston kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä seuraavaksi kaudeksi. Neuvoston nykyinen sihteeri kutsuu uuden neuvoston järjestäytymiskokoukseen. Neuvoston ensimmäisessä kokouksessa valitaan ja vahvistetaan verkoston edustus kansallisissa työryhmissä.

8. Ohjesäännön päivittäminen kevätkokouksessa 2021

 • Strategiatyön aikana neuvoston jäsenet totesivat, että verkoston ohjesääntöä tulisi päivittää joiltain osin selkeämmäksi ja uutta strategiaa tukevaksi.
 • Esitys: Neuvosto valmistelee ohjesäännön päivittämisen. Uuden ohjesäännön hyväksymistä varten järjestetään verkoston erillinen kokous keväällä 2021.

9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

2019

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 2019


26.11.2019 klo 11.45-15.30, paikka: Iiris-keskus (Marjaniementie 74), Braille-sali.

Ilmoittaudu TÄSTÄ 21.11. mennessä.

 • 12.30-13.00 Kansalliskirjaston KOHA -palveluiden tilanne ja suunnitelmat, Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
 • 13.00-13.30 Avoimen julkaisemisen edistäminen, Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto
 • 13.30-14.00 Erikoiskirjastot verkostoissa, Heli Kautonen, SKS ja Minna von Zansen Celia
 • 14.00-14.30 Kirjastot ja tietopalvelut muutoksessa -työpajan tuloksia, Laura Karppinen, Tilastokeskus
 • 14.30-15.45 Verkoston vuosikokous

Vuosikokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta
 4. Asialistan hyväksyminen
 5. Verkoston toiminta vuonna 2019, neuvoston pj. Eeva Paunonen ja paikalla olevat työryhmien edustajat
 6. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta vuodelle 2019 yhden vuoden toimikaudeksi (8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä)
 7. Muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

2018

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 2018


Aika: keskiviikko 12.12.2018, klo 1215
Paikka: Iiris-keskus, Braille-sali (Marjaniementie 74, 00930 Helsinki)

Ohjelma

12-12.30 Kahvit (Celiassa)
12.30-13 Erikoiskirjastojen mukaantulo Melindaan, Tanja Vienonen ja Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto
13-13.30 Saavutettavuuteen liittyvä lainsäädäntö muuttuu – Mitä kirjastojen pitää tietää? Kirsi Ylänne, saavutettavuusasiantuntija Celia
13.30-14.15 Kohan käyttöönottoprojekti ja Kansalliskirjaston Koha-palvelut, Ari Muhonen, Avoimen tiedon keskus ja Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
14.15-15 Verkoston vuosikokous

Vuosikokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta
 4. Asialistan hyväksyminen
 5. Verkoston toiminta vuonna 2018 neuvoston pj. Eeva Paunonen ja paikalla olevat työryhmien edustajat
 6. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta vuodelle 2018 yhden vuoden toimikaudeksi (8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä)
 7. Muut asiat
  - PrettyLib-järjestelmän tulevaisuus ja sen vaikutus erikoiskirjastoihin
 8. Kokouksen päättäminen

2017

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 2017


Aika: torstai 30.11.2017 klo 1316
Paikka: Väestöliitto, Kalevankatu 16 (Helsinki)

Vuosikokouksen ohjelma:

klo 13.00—14.00 Vuosikokous

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta
 4. Asialistan hyväksyminen
 5. Toiminta vuonna 2017 / neuvoston pj. Soile Manninen ja paikalla olevat työryhmien edustajat
 6. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta vuodelle 2018 yhden vuoden toimikaudeksi (8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä)
 7. Muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

klo 14.00—14.30 Kahvit

14.30—15.00 Ajankohtaista Varastokirjastossa - Johanna Vesterinen, Varastokirjasto

15.00—15.30 Kirjastot faktantarkistuksen tukena - Soile Manninen, Erikoiskirjastojen neuvosto ja Kristiina Hakala, Eduskunnan kirjasto

15.30—16.00 Tietosuojauudistus ja kirjastot - Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto

 

Erikoiskirjastojen kirjastojärjestelmäpäivä 10.5.2017 

Paikka: Patentti- ja rekisterihallituksen auditorio, Arkadiankatu 6, Helsinki
Aika: klo 13–16

Ohjelma:

Järjestelmätoimittajien puheenvuorot

13.00–13.30 Axiell - Aurora

13.30–14.00 Ebsco - Folio

14.00–14.30 Open Library Solutions - Mikromarc 3 (Mikromarc +)

14.30 - 15.00 Kahvitauko

15.00–15.30
Kirjastojen uuden taustajärjestelmän hankinta - mitä Voyagerin jälkeen?
Päivikki Karhula, Eduskunnan kirjasto

15.30–16.00
Tuoreita kokemuksia kirjastojärjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta
Eeva Paunonen & Marjut Puominen, Celia

2016

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 2016


Aika: perjantai 25.11. klo 12-15/15.30,
Paikka: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Sörnäisten rantatie 25 A - Kino Tulio, 5.krs

klo 12—13 Vuosikokous

klo 13—13.30 Kahvit

Osaaminen ja tieto kaikkien käyttöön

klo 13.30—14.00 Ajankohtaista Kansalliskirjastossa –  Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto

klo 14.00—14.30 Ministeriöiden kirjastoista valtioneuvoston yhteiseen tietotukeen –  Elina Kähö, Valtioneuvoston kanslia

klo 14.30—15.00 Erikoiskirjastojen mahdollisuudet SoMe:ssa – Päivikki Karhula, Eduskunnan kirjasto

Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus käydä tutustumiskierroksella KAVIn kirjastossa tai Työväenliikkeen kirjastossa (Sörnäisten rantatie 25 A 1)

2015

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 2015

Aika 9.12.2015, klo 12 - 16 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa (Hallituskatu 1)

12.00-13.00 Vuosikokousasiat 

Toiminta vuonna 2015 / pj. Tuija Siimes

Vuosikokouksen 2015 pöytäkirja

13.30-14.15 Kansalliskirjaston strategia, FinELib-strategia ja Finna-strategia / Heli Kautonen, Kansalliskirjasto

14.15-14.45 RDA-kuvailusäännöt tulevat / Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto

14.45-15.15 ATT – Avoin tiede ja tutkimus: Tuuli-projekti / Mari Elisa Kuusniemi, HuLib

15.15-15.45 Kirjasto kaikille – Celian ja kirjastojen uusi yhteistyömalli / Elina Kilpiö, Celia

15.45-16.00 Keskustelua, päivän päätös

 

2014

Vuosikokous 28.11.2014

Patentti- ja rekisterihallitus, Arkadiankatu 6A

Vuosikokouksen 2014 pöytäkirja

Päivän ohjelma 28.11.2014

2013

2013 Syyskokous

25.11.2013 Kepa, Töölöntorinkatu 2A

​Heli Kautosen esitys: Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille‎

Elisa Paavilaisen esitys‎: Syke:n tietopalvelun kehittämisprojekti

Matti Sarmelan ja Päivi Litmanen Peitsalan esitys: Kirjastot.fi-palvelut 2014

2012

2011

Vuoden 2011 toimintakatsaus

EriK Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 | EriK Strategia vuosille 2011-2013

2010

 • 29.9.2010 klo 14-16 Eduskunnan kirjasto järjestää erikoiskirjastoille koulutusta verkkopalvelujen käytöstä ja sosiaalisen median hyödyntämisestä organisaatioissa. Tule kuulemaan uusia näkökulmia ja vinkkejä! Eduskunnan kirjaston verkkopalveluja esittelevät Päivikki Karhula, Jani Stenvall ja Päivi Erkkilä. Ilmoittautumiset 15.9.mennessä osoitteella paivikki.karhula at eduskunta.fi.
 • 10-11.6.2010 Helsinki: Tietopäivät 2010 ja ICSTI konferenssi
 • Neuvoston kevätkokous pidettiin 31.3.2010 SKS:n Juhlasalissa

2009

 • Kirjastoverkkopäivän (6.5.2009) ohjelma. Puheenjohtaja Janne Rannan esitys Kirjastoverkkopäivän ohjelmassa, ja mukana on myös muiden organisaatioiden edustajien esityksiä.
 • Timo Matoniemi on palkittu tunnustuspalkinnolla Espoon Cine-festivaalilla
  http://www.sarv.fi/fi/elokuvajaos_palkitsee/ Matoniemi sai kunniakirjan tunnustuksena ansioistaan KAVA:n kirjaston hiljaisen tiedon ylläpitäjänä. Elokuvajaoksen mukaan Matoniemestä tekee ainutlaatuisen hänen laajan yleissivistyksensä tuoma kyky luokitella elokuva-aiheisen aineiston käyttökelpoisuutta kirjaston asiakkaiden tarpeisiin.
  Onneksi olkoon!
  Erikoiskirjastojen Neuvoston työvaliokunta
 • Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjaston tilat, palvelut ja kokoelmat uusiutuvat.
  Kirjasto on suljettu 3.11.2008 - 6.1.2009 välisen ajan.

2008

 • International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services ETTLIS 2008, December 18-20, 2008, Delhi, India
 • Kehityspoliittinen kirjasto muuttaa ja yhdistyy ulkoministeriön kirjastoon loppukesällä.
  ​Kirjasto on suljettu 4.6. - 31.8. - uudet palvelut avataan Merikasarmissa 3.9.Osoite: Laivastokatu 22 B. Ohessa lisätietoa >>

2007

 • Suomen erikoiskirjastojen ostokonsortio valitsi Lehtimarketin elektronisten julkaisujen hallintaratkaisut.
  Suomalaisten erikoiskirjastojen ostokonsortion jäsenet ovat hankkineet LehtiMarketin Serials Solutions tuoteperheen palvelut elektronisten julkaisujen hallintaan ja käyttöön. Tiedote >>
 • Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen kirjaston tietokanta ja aineistohaku ovat siirtyneet verkkoon.
  Tietokanta sisältää tiedot uusimmasta aineistosta - kirjoista ja videoista. Vanhemman kirjallisuuden osalta tiedot ovat vielä osin kortistossa.

2005

 • Tiehallinnon kirjasto ITRD-tietokannan kansalliseksi tallennuskeskukseksi
  Vuoden 2005 alusta Tiehallinnon kirjasto toimii Suomen kansallisena ITRD-tietokannan tallennuskeskuksena. ITRD (International Transport Research Documentation) on OECD:n omistama liikennetutkimuksen, liikennetalouden ja -politiikan kansainvälinen viitetietokanta, johon jäsenmaat voivat tallentaa omien tutkimusraporttiensa ja kansainvälisesti kiinnostavien lehtiartikkeliensa tiedot. Julkaisuilla tulee olla vähintään englanninkielinen tiivistelmä. Tiehallinnon kirjasto kokoaa kotimaisten yliopistojen ja alan laitosten, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Tiehallinnon omat julkaisut ja toimittaa niiden tiedot ITRD:hen. Tehtävää hoiti aiemmin VTT Yhdyskuntatekniikka. (21.6.2005)
 • Suomen Urheilukirjaston kokoelmat selattavissa
  103 vuoden ajan kerättyjä Suomen Urheilukirjaston kokoelmia voi lopultakin tarkastella netissä. Web-Origo-järjestelmään pääsee täältä. (30.5.2005)
 • Erikoiskirjastojen yhteistietokanta-kysely
  Erikoiskirjastojen yhteistietokanta : kysely erikoiskirjastoille yhteistietokannan kiinnostavuudesta / Nina Parkkonen (25.4.2005)