Edustukset työryhmissä

Erikoiskirjastojen jäsenyydet työryhmissä Täydennykset ja muutokset neuvoston sihteerille (tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi)

Edustajien toivotaan kertovan koko neuvostolle työryhmiensä kuulumiset lyhyillä viesteillä LinkedIn -palvelussa ryhmässä "Erikoiskirjastot". Myös vuosikokouksissa voi kertoa toiminnasta.

Kansalliskirjasto

Kansalliskirjaston johtokunta

Asettaja: Helsingin yliopiston hallitus
Esittelijä: OKM
Kausi 2014 - 2018
Edustaja: Cecilia af Forselles, Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto
 

FinELib-ohjausryhmä

Toimikausi 2017 - 2020
Edustajat: Tuula Hämäläinen, VTT ja Sirpa Suonpää, Luonnonvarakeskus (Luke)
Varaedustajat: Elina Kähö (VNK) ja Soile Hakonen, Suomen Pankki

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK)

Asettaja: Kansalliskirjaston johtokunta 

Ohjausryhmä
Jäsen: Erkka Rautio, Lastensuojelun keskusliiton kirjasto

 • Toimikausi 1.5.2014-31.12.2017

Alatyöryhmät

KDK-kokonaisarkkitehtuuriryhmä

Jäsen: Tiina Tuomaala, Tilastokeskus/Tilastokirjasto

KDK-PAS-yhteistyöryhmä

Jäsen: Markku Leino Celia


Metatietoryhmä/jaosto:
Jäsen:

Kirjastojen kokonaisarkkitehtuuriryhmä/jaosto

Jäsen: Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Finna konsortioryhmä

Toimikausi: 2016 - 2017
Asettaja: Kansalliskirjasto
Jäsen: Outi Örn, VNK/Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö
Varajäsen: Cecilia af Forselles, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto

Finna konsortion jäsenten yhteistyöelin, joka linjaa Finnan eli Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäpalvelun kehittämistä sekä suunnittelee ja  seuraa sen toimintaa. Kansalliskirjasto vastaa Finnan ylläpidosta ja kehittämisestä konsortioryhmän linjausten mukaisesti.

Tiedonhallinnan ohjausryhmä

Asettaja: Kansalliskirjasto
Edustaja: Outi Örn, VNK/Valtioneuvoston hallintoyksikkö, tietotuki- ja julkaisuyksikkö
Varaedustaja: Outi Maisalmi, Liikennevirasto

 • Toimikausi: 2017 - 2020
 • Tehtävä: Kansallisen metatietovarannon kehittämisen ohjaaminen. Jatkossa ryhmän ohjaukseen voidaan siirtää myös muita Kansalliskirjaston kirjastoille tuottamia palveluita
 • Ohjausryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa
 • Lisätietoja

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA-ryhmä)

Asettaja: Kansalliskirjasto (Tiedonhallinnan ohjausryhmän alaryhmä)
Toimikausi: 2016 - 2017
Jäsen: Sirpa Janhonen, Varastokirjasto (pj)
Jäsen: Jaana Uurasjärvi, Eduskunnan kirjasto

Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmä

Asettaja: Kansalliskirjasto (Tiedonhallinnan ohjausryhmän alaryhmä)
Toimikausi: 2015 -    
Jäsen: Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Jäsen: Mikko Saunamäki, Luonnonvarakeskus (Luke).

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto

Asettaja: Kansalliskirjasto (Tiedonhallinnan ohjausryhmän alaryhmä)
Jäsen: Hannele Dahl, Museoviraston kirjasto

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä
(Aik.Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä)

Asettaja: Kansalliskirjasto
Toimikausi: 2016 - 2017
Edustaja: Juha Piukkula, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Varajäsen: Eeva Savolainen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Kansallisen käyttäjäkyselyn työryhmä

Asettaja: Kansalliskirjasto

Toimikausi: 2015 -
Tehtävä: suunnitella ja kehittää kyselyjen sisältöä ja valmistella kyselysovelluksen hankinta
Edustaja: Soile Hakonen, Suomen Pankki ja Minna von Zansen, Celia

Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä

Jäsen: Sari Palén, Tilastokeskus
Jäsen: Minna von Zansen, Celia

Toimikausi 1.1.2016–31.12.2018

Kirjastot.fi -ohjausryhmä

Asettaja: Yleisten kirjastojen keskuskirjasto/Helsingin kaupunginkirjasto
Esittelijä: OKM
Kausi: 2016-2017 (toiminta päättyy v. 2017 lopussa)
Jäsen: Soile Manninen, IPR University Center

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Tutkimustietovaranto

Tutkimushallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto -ohjausryhmä

Asettaja: OKM 10.3.2017
Toimikausi: 2017-2020
Jäsen Erik-sektorin organisaatioista

 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

ATT-hanke

Strategiatyöryhmä

Asettaja: OKM, 28.02.2014 (OKM/5/040/2014)
Toimikausi: 2014-2017
Jäsen Erik-sektorin organisaatioista

 • ylijohtaja Marja Vaarama, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Pöytäkirjat

Asiantuntijaryhmä

Asettaja: OKM, 28.02.2014 (OKM/5/040/2014)
Toimikausi: 2014 - 2017
Jäseniä Erik-sektorin organisaatioista:

 • yksikön päällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos
 • yksikön päällikkö Risto Kaikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • yliaktuaari Marianne Johnson, Tilastokeskus
 • Joona Lehtomäki, Open Knowledge Finland ry
 • tietohallintopäällikkö Marit Olander, valtioneuvoston kanslia
 • asiantuntija Soile Ollila, Tekes
 • tiedeasiantuntija Aki Salo, Suomen Akatemia
 • tiimipäällikkö Johanna Seppänen, Työterveyslaitos
 • pääsihteeri Sanna Marttinen, LYNET

Pöytäkirjat

ATT-hankkeen työryhmät:

Avoimuuden politiikat tutkimusympäristöissä

Pentti Aspila, MTT (pj) 
Jussi Heino, Tilastokeskus
Juho Nurmi, Työterveyslaitos
Antti Väihkönen, Suomen Akatemia

Julkaisujen avoimen saatavuuden edistämisen selvitys

Virve Merta-Halinen, Työterveyslaitos
Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia
Jessica Parland-von Essen, Brages Pressarkiv
 

Vaikuttavuusselvitys

Anssi Neuvonen, VTT (pj) 
Antti Tuomi-Nikula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus

 

Varastokirjaston johtokunta

Asettaja: OKM
Kausi: 1.3.2016 - 28.2.2019
Jäsen: Minna von Zansen, Celia

  Suomen tieteellinen kirjastoseura

  STKS Erikoiskirjastojen ryhmä

  Asettaja: STKS hallitus
  Puheenjohtaja: Eila Vainikka, Suomen Kuntaliitto
  Sihteeri: Sirkka Kannisto, Museovirasto

  • Ryhmässä on edustettuna 12 erikoiskirjastoa

  STKS Kirjastojuridiikan työryhmä

  Asettaja: STKS hallitus
  Jäsen: Soile Manninen, IPR University Center

  STKS Taidekirjastojen työryhmä

  Asettaja: STKS hallitus
  Jäsen: Suvi Juvonen, Arkkitehtuurimuseon kirjasto (pj)

  STKS Tutkijapalveluiden työryhmä

  Asettaja: STKS hallitus
  Jäsen: Eeva Savolainen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  Jäsen: Mikko Saunamäki, Luonnonvarakeskus