Kirjastot.fi:n markkinointi- ja sisältöpalvelut

Kirjastot.fi:n eri palvelujen sisältöä voi käyttää omien verkkosivujen sisältönä sekä linkein että automaattisesti päivittyvin syöttein, upokkein ja rajapintoja hyväksi käyttäen.

Kirjastot.fi tarjoaa useiden valtakunnallisten palvelujen markkinointimateriaaleja kirjastojen käyttöön sekä apua viestintään. Voit myös itse osallistua sisältöjen tuotantoon eri palveluissa.