Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyö

Kirjastojen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyö

Turun kaupunginkirjasto koordinoi valtakunnallisen Kirjastojen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöryhmän (KIRI-ryhmä) toimintaa. Ryhmässä on edustus Rikosseuraamuslaitoksen aluekeskuksista sekä keskushallintoyksiköstä, Lounais-Suomen aluehallintovirastosta ja kaikista alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista Rovaniemeä lukuun ottamatta.

Vankilakirjastoyhteistyön ja vankiloiden kirjastopalveluiden kehittämisen lähtökohtana on vankeuslain (767/2005) 11 luvun 4 §, jonka mukaan vankilan kirjaston on toimittava yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa ja sen toiminnan tulee vastata yleisten kirjastojen toimintaperiaatteita.

Asiantuntija-apu vankilakirjastotyön kehittäjille

Turun kaupunginkirjasto koordinoi myös valtakunnallisen Vankilakirjastotyön kehittäjäverkoston toimintaa. Verkostoon osallistuu vankilayhteistyön parissa työskenteleviä henkilöitä kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista sekä muista yleisistä kirjastoista. Verkosto kokoontuu säännöllisesti etäyhteydellä sekä järjestää tapaamisia, joihin kutsutaan myös muita yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Verkoston toiminta painottuu erityisesti käytännön kokemusten ja osaamisen jakamiseen eri alueiden kirjastotyöntekijöiden välillä.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan verkoston toimintaan, ota yhteyttä Irmeli Malka-Kannistoon, irmeli.malka-kannisto@turku.fi, 0407104173

Kirjastojen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöryhmän (KIRI) muistiot (ent. Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöryhmä)