Työryhmät-AKE

Alueellisen ja valtakunnallisen kehittämistehtävän parissa toimii tällä hetkellä kolme valtakunnallista työryhmää.

Koulutustyöryhmä keskittyy osaamisen kehittämiseen. Lähtökohtana ryhmän toiminnalle on löytää yhteisiä ratkaisuja, joiden avulla kirjastohenkilökunnan osaamista kehitetään tasapuolisesti. 

Ruotsinkielisen kehittämistehtävien yhteistyöryhmän, Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag, toiminta perustuu yhteistyövelvoitteeseen, sekä Kirjastolain 7 ja 8 §:n kielellisiin tekijöihin.

Vankiloiden ja kirjastojen yhteistyön tehtävänä on kehittää vankiloiden kirjastopalveluja.