Kysy kirjastonhoitajalta -kyselyt vastaajille ja vastauksen saaneille 2018

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa tehtiin joulukuun 2018 aikana kyselyt sekä vastaajille että vastauksen saaneille kysyjille. Kyselyt olivat auki kuukauden ajan. Vastauksia molempiin tuli noin 50. Koosteet kyselyistä ja niiden avulla saamastamme palautteesta ovat luettavissa alla olevilla sivuilla. Kyselyiden avulla saimme selville useita parannettavia kohtia, joita ryhdytään työstämään tänä vuonna. Kaiken kaikkiaan kuitenkin molemmat kyselyt antoivat hyvin positiivisa tuloksia: kysyjät olivat tyytyväisiä sekä palvelun olemassaoloon että saamaansa palveluun ja vastaajat kokivat tekevänsä mielekästä työtä.

Kyselyt tullaan kokoamaan Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun, https://www.kirjastot.fi/kysy-kirjastonhoitajalta-kyselyt.

Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastauksen saaneille 2018

Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2018

Nina Granlund
Kirjastot.fi-toimitus
Kysy kirjastonhoitajalta, http://www.kirjastot.fi/kysy
Makupalat.fi, http://www.makupalat.fi
https://www.facebook.com/kysykirjastonhoitajalta.fragabibliotekarien/
https://twitter.com/kirjastotfikysy
https://twitter.com/makupalat