Ekotukihenkilöt osallistuivat päästövähennysten vastuunjaon selvittämiseen

Ekotukihenkilöt olivat kohderyhmänä  kyselyssä, jossa pyrittiin selvittämään päästövähennysten vastuunjakoa yksilöiden ja päättäjien kesken.

Tulosten perusteella kyselyn tekijät päättelevät esimerkiksi, että Helsingin kaupungin pitäisi keskittyä vähentämään erityisesti lämmityksen päästöjä, koska kiinteistön kayttäjä ei useinkaan voi vaikuttaa käytettävään lämmitysmuotoon. 

Ekotukihenkilöiltä kysyttiin, mitä elämäntapamuutoksia he ovat kuluvan vuoden aikana tehneet tai voisivat vielä sitoutua tekemään. Vastausten perusteella laskettiin, kuinka pitkälti Helsingin kaupungin päästövähennystavoitteet toteutuisivat, jos kaikki helsinkiläiset valitsisivat elämäntapansa kuten ekotukihenkilöt. Esimerkiksi jos kaikki helsinkiläiset eläisivät kuten ekotukihenkilöt, päättäjien kannattaisi keskittyä vähentämään lämmityksen päästöjä.

Kyselyn toteutti Avanto Insight joulukuussa 2020.

Pääset lukemaan lisää tästä tutkimuksesta Vihreä kirjasto -sivuilla.

Vihreä kirjasto -sivusto on Kirjastot.fi-sivuston ympäristöaiheinen osio, jossa julkaistaan materiaaleja, inspiraatiota ja taustatietoa kirjastojen ympäristötyön tueksi. Sivuja ylläpitää tällä hetkellä Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanke.  

Otamme erittäin mielellämme kirjastoilta vastaan artikkeleita, kuvia ja videoita kirjastoissa tehdyistä ympäristöteoista julkaistavaksi Vihreä kirjasto -sivuilla. 

Lisätietoja:
Leila Sonkkanen, leila.sonkkanen@hel.fi
Eeva Kujanpää, eeva.kujanpaa@hel.fi