Kyselytutkimus paljastaa kirjastojen ympäristötyön esteet

Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanke teetti syksyllä 2020 kyselytutkimuksen kirjastojen ympäristötietoisuudesta, johon vastasi 167 kirjastoa. Kyselyssä selvitettiin kirjastojen ympäristötyön nykytilaa sekä muun muassa sitä, mihin esteisiin ympäristötyössä törmätään.

Kysely vahvistaa oletuksen, että yleisten kirjastojen henkilökunta mieltää kirjastot ympäristötietoisiksi ja on itse valveutunutta käytännön ympäristöasioissa. Jotkut asiat ympäristötyössä ovat kuitenkin vaikeita. 

Lue Vihreä kirjasto -sivuilta hankejohtaja Harri Sahavirran kirjoittama juttu aiheesta ja tutustu kyselytutkimuksen tuloksiin.

Kirjastojen ympäristötietoisuus -kysely on osa Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanketta, joka on Helsingin kaupunginkirjastojen hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kansallinen tutkimus- ja koulutushanke (2020–2021). Hankkeen tarkoituksena on edistää kirjastojen ympäristötietoisuutta, hiilineutraaliutta ja jakamistaloutta. Kyselyn toteutti hankkeen asiantuntijakumppani Positive Impact. 

Lisätietoa:
Vihreä kirjasto -sivut
Vihreä kirjasto Facebookissa
Vihreä kirjasto Instagrammissa