Tapahtuma- ja ideapankki

Taitopiiri

Kuvaus ja tavoite

Taitopiirissä voi oppia yhdessä uusia taitoja ja päivittää osaamistaan kirjastossa. Taitopiirissä osallistujat esittelevät toisilleen yksinkertaisia taitoja käytännössä kokeilemalla ja linkittävät opitun taidon kirjastolaisen avulla kirjaston olemassa oleviin aineistoihin. Jokaisessa Taitopiirissä on etukäteen valittu ja valmisteltu teema osallistujien kiinnostuksen mukaan. Valmisteluun osallistuvat jokaisen Taitopiiriin etukäteen valittu taidon jakaja ja kirjaston henkilökuntaa. Piirin voi osallistua kaikki, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ihanteellinen Taitopiirin kesto on n. 2 tuntia.

Taitopiiriin tavoitteena on yhdistää ihmisten käytännön taitoja ja kirjaston aineistoihin, linkittää ihmisiä yhteen ja edistää vertaisoppimista sekä tuoda esille, dokumentoida ja ennen kaikkea jakaa kansalaisten hiljaista tietoa.

Taitopiirin tapaamisista tuotetaan dokumentaatio (esimerkiksi video, blogi-kirjoitus, tee-se-itse -kuvaus) ja se julkaistaan kirjaston web-sivuilla. Tällä tavoin ihmiset jotka eivät voineen osallistua Taitopiirin tapaamiseen paikan päällä voivat opetella taitoa myöhemmin verkon välityksellä, tai ehkäpä jopa perustaa oman piirin teeman ympärille.

Taitopiiriä pilotoitiin Kallion kirjastossa toukokuussa 2015. Ensimmäisessä Taitopiirissä osallistujat oppivat yhdessä pienten käyttövaatteiden korjaus tai uusiokäyttö (osalistujat oppivat parsimaan sukkia ja tekemään hiuspantoja- ja turbaaneja vanhoista huiveista).

Kategoriat
taide
työpajat
käsityöt / käsillä tekeminen
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
Kohderyhmä
kaikki asiakkaat
Tapahtuman kesto
0-2h
Tapahtuman hinta
alle 100€
Suositeltava ajankohta
Taitopiirin ajankohdaksi sopii ehkä parhaiten alkuilta tai ilta, työ- tai koulup
Toimijat ja yhteistyötahot
Yhtenä Taitopiirin tavoitteena on koota yhteen ja verkottaa kirjaston alueen asukkaita ja paikallisia toimijoita. Jokaisessa Taitopiirissä on eri teema, ja se kenet pyydetään ns. taidon jakajaksi riippuu aiheesta, ja se voi olla alueen asukas tai myös jonkun yhdistyksen tai yrityksen edustaja. Ensimmäisessä Taitopiirissä otimme yhteyttä paikallisiin käsityöharrastajiin ja pienyrityksiin Kallion kaupunginosassa ja heidän avullaan löysimme taidon jakajat Taitopiiriin.
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
Taitopiiri voidaan järjestää monenlaisissa tiloissa, esimerkiksi avotilassa, huoneessa tai jopa ulkona, koska tila ja materiaalit riippuvat ennen kaikkea piirin teemasta.

Ensimmäinen Taitopiiri järjestettiin huoneessa, jossa oli kaksi isoa pöytää ja tuoleja pöytien ympärillä. Kummankin taidon jakamiseen ja oppimiseen oli varattu yksi pöytä. Lisäksi tilaan oli varattu pienempi pöytä, johon oli koottu kirjastolaisten etukäteen valitsemia kirjoja Taitopiirin teemasta sekä kirjaston omia materiaaleja (flyerit, palautelomake jne.).

Jos Taitopiiri halutaan taltioida, tarvitaan dokumentoimiseen kamera tai videokamera. (Huom! Tällöin tarvitaan myös kysyä lupa osallistujilta, voiko kuvia ja/tai videota käyttää kirjaston web-sivuilla ja muissa tarkoituksissa. Ks. seuraava kohta)

Ensimmäisen Taitopiirin aiheena oli pienten käyttövaatteiden korjaus tai uusiokäyttö (sukkien parsinta ja hiuspäähineiden tekeminen), joten materiaaleina meillä oli lankaa ja neulomistarvikkeita (esim. sakset, parsinsieni), kaksi ompelukonetta, vanhoja huiveja ja rikkinäisiä sukkia jne. Pilotissa kaikki tarvikkeet toi paikalle Taitopiirin taitojen jakajat. Osallistujien tai kirjaston ei tarvinnut osallistua materiaalien hankintaan, tosin Taitopiirin mainostuksessa kehotettiin ihmisiä tuomaan mukanaan oma huivi tai rikkinäinen sukka. Jatkossa olisi hyvä sopia etukäteen mahdollisesta budjetista ja materiaalikulujen korvaamisesta taidon jakajille.
Lupalomakkeet, sopimukset ja tekijänoikeusasiat
Ennen jokaista Taitopiiriä on hyvä kysyä osallistujilta lupa kuvien ja muiden taltiointien tekemiseen, sekä kertoa että missä yhteyksissä dokumentaatiota käytetään ja miten ihmiset itse voivat löytää heistä otetut kuvat.

Ensimmäisessä Taitopiirissä kysyimme suullisesti osallistujilta lupaa kuvata ja taltioida. Kaikki tuotettu materiaali julkaistaan Creative Commons BY-SA 4.0 -lisenssillä, joten jokainen voi jakaa ja muokata materiaalia, jos mainitsee tekijän nimen ja mahdollisissa uusissa teoksissa käyttää samaa lisenssiä. (ks. lisenssin kuvaus creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi)

Taitopiirin lopuksi on hyvä pyytää palautetta osallistujilta. Palautteen lisäksi voi kysyä ehdotuksia uusiksi Taitopiirin teemoiksi ja kartoittaa mahdollisia uusia taidon jakajia.
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

1. Taitopiirin aihehaku: Kirjoitetaan lyhyt kuvaus Taitopiirin ideasta ja kutsutaan ihmisiä esittämään ehdotuksia Taitopiirin aiheeksi. Mainostuksessa voi esimerkiksi kysyä: Minkä taidon ihmiset haluaisivat oppia? Mistä aiheesta he haluaisivat kuulla lisää?

Ehdotuksien kartoittamista varten tulisi tehdä: Taitopiirin ideahausta tiedote kirjaston sivuille; Taiopiirin ideahaku -flyer, joita voi kiinnittää kirjaston seinälle ja esimerkiksi lähiseudun toimijoiden ilmoitustauluille; Facebook ja Twitter päivitys; Web-lomake (esim. Google lomake), jonka kautta voi esittää ehdotuksia; Printattu lomake ja idealaatikko kirjastotilassa tai vaihtoehtoisesti julkinen ilmoitustaulu johon ideat kerätään.

Huomio! Jos Taitopiirejä järjestetään useita, niin joka kerta ei tarvitse kerätä ehdotuksia piirin aiheeksi, koska aikaisemmin tehtyjä ehdotuksia voi käyttää seuraavilla kerroilla.

2. Aiheen ja taitajan valinta: Ehdotukset käydään läpi kirjastossa ja Taitopiirin teemaksi valitaan yksi tai kaksi sopivinta ehdotusta. Kun aiheet on valittu, voidaan aloittaa taitojen jakajien kartoittaminen ja etsiminen kirjaston verkostoja hyödyntämällä. Taitajaa voidaan hakea myös sosiaalisen median avulla (esim. Facebook ja Twitter).

3. Taitopiirin viestintä: Kun taitaja/t on löydetty ja vahvistettu heidän kanssaan osallistumisesta sekä piirin ajankohdasta voidaan aloittaa Taitopiiristä tiedottaminen kirjaston eri viestintävälineissä. Esimerkiksi tuotetaan: tiedote, lentolehtinen (flyer), Facebook-osallistumiskutsu, Twitter-ilmoitus ja sähköpostiviesti eri yhteistyö- ja sidosryhmille. Ilmoitus Helsingin Sanomien ja muiden lehtien menot-sivuille.

4. Taitopiirin valmistelu: Tilan varaamisen jälkeen hankitaan Taitopiriin teeman mukaiset tarvikkeet ja materiaalit. Sovi etukäteen Taitopiirin emännän/isännän eli taidon jakajan kanssa materiaalin hankkimisen säännöistä, esim. kuka hankkii materiaalit, mikä on mahdollinen materiaalibudjetti ja miten materiaalit voi laskuttaa jälkikäteen kirjastolta. Jos kirjasto hankkii materiaalit, pyydä taidon jakajalta hyvissä ajoin lista materiaaleista, joita Taitopiirissä tarvitaan. Jokaisessa Taitopiirissä tulisi olla etukäteen koottu ja kuratoitu kokoelma Taitopiirin aiheeseen liittyvää aineistoa. Koostettu aineisto voi sisältää mitä tahansa materiaalia kirjaston kokoelmista, esim. eri aikakausilta kirjoja, audiovisuaalista aineistoa, lehtiä jne. Aineiston tavoitteena on tukea vertaisoppimista, antaa lisätietoa, inspiraatiota ja vaihtoehtoisia näkökulmia Taitopiirissä jaettavaan taitoon. Osallistujat voivat Taitopiirissä selata materiaaleja ja halutessaan lainata aineistoa piirin päättymisen jälkeen.Varaa dokumentaatiota varten kamera tai videokamera käyttöösi Taitopiirin ajankohtana.

5. Taitopiiri-päivän järjestelyt: Muistuta kirjaston asiakkaita ja yhteisöä, että Taitopiiri tapahtuu tänään (sosiaalinen media ja kirjastotila). Varmista, että tila on valmis Taitopiiriä varten, ja että tarvittavat materiaalit ja työvälineet on käytössäsi. Laita esille etukäteen koostettu kirjaston aineisto; sijoita kirjat ja muut selattavat aineistot keskeiselle ja esteettömälle paikalle tilassa, jotta ihmiset voivat vaivattomasti tutustua aineistoon Taitopiirin aikana. Tulosta ja kopioi lista kootusta aineistosta sekä mahdolliset lupalomakkeet dokumentointia varten. Varaa tyhjä paperi, johon osallistujat voivat halutessaan kirjoittaa nimensä ja yhteystietonsa.

6. Taitopiiri: Kirjastolaiset toivottavat osallistujat tervetulleeksi Taitopiirin ja kertoo lyhyesti, missä Taitopiirissä on kysymys. Seuraavaksi esitellään lyhyesti päivän teema ja esitellään  taidon jakajat. Jos osallistujia on paljon tai opittavia aiheita on useampia, osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin. Taitopiirin isäntä/emäntä kertoo minkä taidon haluaa jakaa ja miksi. Sen jälkeen opittava taito käydään vaiheittain läpi,  ja seuraavaksi ihmiset yrittävät itse käytännössä. Taitopiiriläiset voivat edetä omassa tahdissaan ja piirin edetessä taidon jakaja opastaa osallistujia. Osallistujat voivat myös neuvoa toinen toisiaan ja kysyä kysymyksiä.

Jos opittavia taitoja on useampia, voidaan halutessa puolessa välissä Taitopiiriä vaihtaa ryhmiä. Taidon jakajat pysyvät materiaaleineen samassa pisteessä / pöydän ympärillä. Taitopiirin voi myös vain pistäytyä lyhyeksi aikaa, ja jos taidon jakajalle sopii, niin ihmiset voivat saapua myös myöhässä.

7. Dokumentaatio Taitopiiristä: Jokaisesta Taitopiiristä olisi hyvä tuottaa dokumentaatio kahta eri tarkoitusta varten: Taitopiiristä tiedottaminen ja taidon dokumentointi itseoppimista varten verkossa.

Ota Taitopiirissä kuvia ja mahdollisia muita tallenteita (esim. video, ääni). Ota kuvia eri tilanteista (opastus, taidon oppiminen ja lopputulokset) ja eri kuvakoossa/rajauksin (esim. käsillä tekeminen, yleiskuva ovelta). Kirjoita Taitopiirin kulusta lyhyt blogi-kirjoitus, jossa esitellään lyhyesti Taitopiirin aihe ja taidon jakajat. Voit myös kysellä Taitopiirin osallistujilta kommentteja/huomioita kirjoitustasi varten, tai voit poimia kommentit keräämästäsi palautteesta.

Katso esimerkkejä (video tai kuva) ensimmäisestä Taitopiiristä tuotetusta tee-se-itse -dokumentaatiosta.

 

8. Taitopiirin päättäminen: Taitopiirin lopuksi voi jokainen osallistuja halutessaan esitellä lopputuloksensa (kirjastolainen voi ottaa kuvia!) ja antaa suullisesti palautetta. Kirjastolaiset voivat myös muistuttaa palaute- ja yhteystietolomakkeen täyttämisestä sekä rohkaista osallistujia lainaamaan kirjaston aineistoja, jotka oli koottu tätä Taitopiiriä varten.

9. Taitopiirin jälkeen: Kirjoita blogi-kirjoitus ja valitse kuvat, tee tee-se-itse -dokumentaatio ja julkaise se blogi-kirjoituksen yhteydessä. Käy läpi osallistujien ja taidon jakajien palaute. Jos palautelomakkeessa ihmiset ovat ehdottaneet uutta Taitopiirin aihetta ota ne talteen, jos palautteessa on kysymyksiä pyri vastaamaan niihin tai löytämään kirjastosta taho, joka osaa vastata. Taitopiirin ehdotuksista voit koota listan, joten seuraavalla kerralla ei tarvitse järjestää ideahakua (ks. kohta 1).


Varaa seuraava alustava Taitopiiri kalenteriin!

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
Järjestelyt tulisi aloittaa noin 3-4 viikkoa ennen, silloin on riittävästi aikaa etsiä taidon jakajat ja tiedottaa kirjaston yhteisölle ja sidosryhmille, että Taitopiiri järjestetään.
Tiedotus
Ehdotusten kerääminen: Taitopiirin ideahausta tiedote kirjaston sivuille; Taitopiirin ideahaku -flyer, joita voi kiinnittää kirjaston seinälle ja esimerkiksi lähiseudun toimijoiden ilmoitustauluille; Facebook ja Twitter päivitys; Web-lomake (esim. Google lomake), jonka kautta voi esittää ehdotuksia; Printattu lomake ja idealaatikko kirjastotilassa tai vaihtoehtoisesti julkinen ilmoitustaulu johon ideat kerätään.
Taitopiirin markkinointi: tiedote; lentolehtinen (flyer); Facebook-osallistumiskutsu, Twitter-ilmoitus ja sähköpostiviesti eri yhteistyö- ja sidosryhmille. Ilmoitus Helsingin Sanomien ja muiden lehtien menot-sivuille.
Taitopiirin aikana: Päivitykset (teksti ja kuva) sosiaalisessa mediassa
Taitopiirin jälkeen: Blogi-kirjoitus, Tee-se-itse -dokumentaatio ja sen jakaminen Sosiaalisessa mediassa; Taitopiiri-materiaalien ja dokumentaation mainostus
Muuta huomioitavaa
On tärkeää kysyä kirjaston oman alueen ihmisiltä ja toimijoilta, mitä he taitoja he haluaisivat oppia ja tai mitä taitoja jakaa. Näin vahvistetaan alueellista vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä.

Jokaisessa Taitopiirissa kerätään ideoita seuraavien Taitopiirien aiheeksi, näin kirjasto voi saada tietoa myös asiakkaidensa ja kansalaisten tämän hetken kiinnostuksen kohteista, toiveista ja tarpeista.

Koska piiriläisten tapaamisesta tuotetaan dokumentaatio (esimerkiksi video, blogi-kirjoitus, tee-se-itse -kuvaus) on tärkeä miettiä onko julkaisukanavana mahdollista käyttää kirjaston omia web-sivuja tai mahdollisesti jotain muuta palvelua/alustaa. Tämä on tärkeä siksi että ihmisille jotka eivät osallistuneet Taitopiirin tapaamiseen voivat opetella taitoa myöhemmin verkon välityksellä, ja ehkäpä perustaa oman piirin.
Kuvauksen laatinut kirjasto
Kallion Kirjasto
Yhteystiedot
taina.pirhonen@hel.fi / suoetco@gmail.com
Kirjaston muuhun toimintaan vaikuttavaa, esim. melu
(Ks. 5. Taitopiiri-päivän järjestelyt)