Tapahtuma- ja ideapankki

Satupaja koululuokalle

Kuvaus ja tavoite

Tutustutaan satujen maailmaan monipuolisesti yhden oppitunnin aikana

Kategoriat
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
kirjallisuus
sadut
työpajat
Kohderyhmä
lapset
Tapahtuman kesto
0-2h
Tapahtuman hinta
ilmainen
Toimijat ja yhteistyötahot
kirjasto, koulu
Tarvittavat materiaalit ja niiden käyttötarkoitus
satukirjoja, ennakkoon laaditut sanaristikkotehtävä ja tietokilpailukysymykset suunnistusrataa varten, kirjastotila ja kaksi rauhallista työskentelyaluetta
Miten tapahtuma tai idea toteutetaan

Koululuokka jaetaan kirjastotilassa kolmeen pienryhmään. Kaksoisoppitunnin aikana oppilaat kiertävät kolme erilaista satuihin liittyvää tehtäväpistettä: 1) Kirjastotilan hyllyjen väliin laaditut n. 7 tietokilpailukysymyspistettä, joissa on valitusta satuteemasta lyhyehköjä luetun ymmärrystehtäviä kysymyksineen (20 min), 2) sadunkuuntelupisteen (20 min) ja 3) saturistikkopisteen (20 min). Kussakin pisteessä on ohjeiden antajana ja valvojana joko kirjaston työntekijä tai opettaja.

Tietokilpailurasteja varten laaditaan ja jaetaan kullekin oppilaalle vastauslomake a, b, c  d -vastausvaihtoehdoin. Rasteilla voidaan kysyä esim. klassikkosatujen hahmoista tarjoamalla lyhyehkö teksti aiheesta ja vastausvaihtoehdot. Sadunkuuntelupisteessä rauhoitutaan ja harjoitellaan keskittymistaitoja jonkin sadun parissa. Saturistikkopisteellä vastataan pareittain saturistikkoon, jonka vastaukset löytyvät selailemalla esille laitettuja satukirjoja. Saturistikon haetuksi muodostuvaksi avainsanaksi sopii hyvin esim. TOPELIUS. Hänestä on hyvä mainita luokalle jotain ennen luokan poistumista kirjastosta.  

Missä vaiheessa järjestelyt tulee aloittaa, perustelut
kaksi viikkoa ennen tapahtumaa
Tiedotus
ajan sopiminen suoraan luokanopettajien kanssa
Kuvauksen laatinut kirjasto
Lahden kaupunginkirjasto
Yhteystiedot
Lahden kaupunginkirjasto / lasten palvelut
Kirjaston muuhun toimintaan vaikuttavaa, esim. melu
tila on rauhallinen ja mielellään tyhjä muista asiakkaista