Koulutus ja seminaarit

Digiosaamisen perusteet -kurssista osaamismerkit

Verkkoon on avattu kurssi, jolla voi kattavasti harjoitella digitaitoja ja oppia uutta. Dikata-hanke on laatinut kurssikokonaisuuden, jonka osioista voi saada osaamismerkit. Ne ovat todistuksia verkossa osoitetuista taidoista ja liitettävissä vaikka oman CV:n osaksi. 

Digiosaamisen perusteet -kurssi on suoritettavissa omaan tahtiin omilla laitteilla. Kurssia varten tilataan tunnukset Snellman EDU -oppimisalustalle pääsemiseksi. Tunnukset saa verkkosivun kautta omaan sähköpostiin.

Digiosaamisen perusteet -kurssi soveltuu hyvin kirjaston asiakaspalvelussa tarvittavien digitaitojen harjoitteluun (vrt. YKN:n suositus Asiakaspalvelussa toimivan digitaidot).

Digiosaamisen perusteet -kurssi on 18 :sta Suomen kesäyliopiston ja TIEKE ry:n yhteishankkeen Dikatan tuottama kurssi. Dikata-hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Tiedote Digiosaamisen perusteet kurssi on avattu

Apua digiopastamiseen Kirjastot.fi:n sivuilla

Organisaatio
Yleisten kirjastojen digihanke
Yhteyshenkilö
Päivi Litmanen-Peitsala
Koulutuksen tai seminaarin aihe