Digiä opastamaan - ohjaamista oppimaan

Mitä on kirjaston digipalvelujen ja teknologioiden käytön ohjaaminen ja opettaminen? Millaisia ovat tehokkaat ohjaus- ja työskentelytavat opastus- ja koulutustilanteissa kun tavoitteena on asiakkaiden digitaitojen kehittyminen? Miten kerron, keskustelen, havainnollistan, demoan, neuvon ja opastan oppijaa hänen osaamisaluettaan laajentaen?

Digiä opastamaan – ohjaamista oppimaan
verkkokurssi Libopissa 1.2.-31.3.2021
max. 30 osallistujaa

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina Libopissa. Suorittamista tukevat kurssin eri vaiheissa järjestettävät Teams-kokoukset, joissa käsitellään edeltäviä teemoja ja ohjataan jatkotyöskentelyyn. Kurssin suoritusaika on 1.2.-31.3.2021. Kurssin suorittamisessa voi seurata kurssin ohjelmaa ja aikataulua tai kurssin voi suorittaa itsenäisesti omassa tahdissa kurssin suoritusajan puitteissa. Koulutuskokonaisuus vastaa ajankäytöllisesti yhtä lähiopetuspäivää ennakko- ja palautetehtävineen.

Kurssin sisältö

  • luento-osuudet (lyhyinä ruutukaappausvideoina),
  • pienet aktivoivat tehtävät,
  • oppimista tukevat Teams-kokoukset,
  • suurempi tehtävä, jossa tutustutaan valittuihin oman kirjaston digipalveluihin ja
  • tulevaisuuteen suuntaavat tehtävät sekä
  • koulutuksen arviointi.

Koulutus keskittyy ohjaus- ja opastuskäytäntöjen kehittämiseen, ei tiettyjen yksittäisten sovellusten tai laitteiden opastamiseen. Kurssin on laatinut ja sen kouluttajana toimii YTT, AO, kouluttaja ja työnohjaaja Kai Halttunen.

Kurssille mahtuu enintään 30 osallistujaa. Etusijalla kurssille ovat Lahden AKE-alueen (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme) yleisten kirjastojen työntekijät.

Kurssin ohjelma ja aikataulu

1. Johdanto: orientaatioperusta kurssille ja työskentelyyn
2. Ohjaajana kehittyminen: ohjaus- ja sisältöosaaminen, ohjauksellinen toiminta
3. Ohjaamisen ja oppimisen perusjäsennyksiä: oppimisen tuen muotoja ja menetelmiä
     - Ensimmäinen Teams-klinikka 16.2.2021 klo 13-14
4. Ohjaaminen toimintana: menetelmiä ja toimintatapoja digitaalisten palvelujen ohjaamisessa ja opastamisessa
5. Rajauksia ohjaamiselle: toimintatavat, eettiset ohjeet, palveluvalikoima
6. Minä ohjaajana - miten tästä eteenpäin?
     - Toinen Teams-klinikka 9.3.2021 klo 13-14
7. Kirjaston digitaalisten palveluiden opastaminen ja ohjaaminen
8. Miten meni? Palaute ja arviointi
     - Kolmas Teams-klinikka 30.3. klo 13-14

Mikä Liboppi?

Liboppi on Suomen yleisten kirjastojen henkilökunnan täydennyskoulutuksen verkko-oppimisalusta. Alusta sijaitsee osoitteessa https://liboppi.fi/. Liboppi mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman yhteisöllisen oppimisen, joka parantaa erityisesti pienten kirjastojen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja vähentää tarvetta koulutusmatkoille.

Libopin verkkokurssit sisältävät yleensä luentomateriaaleja, tausta-aineistoja ja tehtäviä. Verkkokurssit täydentävät ammatillisia täydennyskoulutuksia ja tarjoavat pitkäjänteisiä, pedagogisin perustein rakennettuja verkko-opetussisältöjä oman osaamisen kehittämiseen.

Kaupunki
Lahti
Sijainti
Liboppi
Alkaa
Päättyy
Organisaatio
Lahden kaupunginkirjasto, alueellinen kehittämistehtävä
Yhteyshenkilö
Pasi Kangas
Puhelin
044 482 6153
Hinta
Maksuton