Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämishanke on alkanut

Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämishankkeessa luodaan yhteisiä toimintamalleja yleisten kirjastojen ja kuntien yhteiseen e-kirjastoon pääsemiseksi. Hanke sisältää suunnittelu-, pilotointi, ja perustamistyötä, joiden tavoitteena on hankkeen toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyömallien luominen ja yhteisen e-kirjaston perustaminen.

Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämishanke jatkaa kesäkuusta 2020 toimineen digimediahankkeen työtä suunnittelu- ja pilotointivaiheeseen. Digimediahankkeessa selvitettiin lähtökohtia Suomen kaikkien yleisten kirjastojen omaan, yhteiseen e-kirjastoon pääsemiseksi.

Uutta hanketta koordinoi Helsingin kaupunginkirjasto ja sen projektipäällikkönä toimii digimediahankkeen selvitystyöprojektissa työskennellyt Suvi Sivulainen. Hankkeelle on varmistunut rahoitus vuoden 2022 loppuun asti ja hankkeen toteutusta, erityisesti sen käyttöönotto- ja koulutusvaihetta, jatketaan todennäköisesti vielä vuoden 2023 aikana.

Hankkeeseen muodostetaan nyt projektiryhmä, johon haetaan neljää uutta työntekijää. Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämishanke on julkaissut Kirjastot.fi:n ja Helsinkirekryn sivuilla työpaikkailmoitukset. Sopivia hakijoita toivotaan myös Helsingin ulkopuolelta ja kaikissa tehtävissä on etätyömahdollisuus.

viestintäasiantuntijahttps://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KUVA-05-56-21 (haku 20.10.2021 asti)

projektiasiantuntija / kirjastojen verkostoyhteistyöhttps://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KUVA-05-52-21 (haku 20.10.2021 asti)

projektiasiantuntija / kustannusalan verkostoyhteistyöhttps://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KUVA-05-55-21 (haku 22.10.2021 asti)

teknologia-asiantuntijahttps://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KUVA-05-49-21 (haku 4.10.2021 asti)

Selvitysvaiheen tulokset ja suositusten yhteenveto ovat löydettävissä verkosta: https://www.kirjastot.fi/digimediahanke/tulokset