Verkossa nyt: uusi medialukutaitokoulutus julkishallinnon työntekijöille

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on yhdessä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa toteuttanut maksuttoman ja avoimesti saatavilla olevan verkkokoulutuksen medialukutaidosta julkishallinnon työntekijöille.

”Monipuolinen medialukutaito auttaa kriittisesti ymmärtämään ja soveltamaan median tarjoamia ratkaisuja ja toimimaan sen avulla vaikuttavasti, empaattisesti ja rohkeasti. On kuitenkin löydettävä uusia ratkaisuja osaamisen kehittämiselle” kuvailee koulutuksen taustoja KAVIn erityisasiantuntija Lauri Palsa.

Verkkokoulutus kattaa julkishallinnon työn näkökulmasta keskeisiä medialukutaidon osa-alueita. Koulutus luo pohjan medialukutaidon syventämiselle myös jatkossa.

Koulutuksessa tarkastellaan monipuolisesti ajankohtaisia mediaan liittyviä ilmiöitä, kannustetaan pohdintaan sekä jaetaan esimerkkejä eri hallinnonaloilta.

Lue koko uutinen Medialukutaitosuomessa.fi-sivulta

Kurssi Medialukutaito julkishallinnossa eOppiva-koulutusalustassa