Vaara-kirjastojen aikuisten mediasivistyssuunnitelma on nyt valmis!

Pohjois-Karjalan Vaara-kirjastoissa on pohdittu kuluvana vuonna aikuisten mediataitoja Avin rahoittaman Tulevaisuuden lukutaidot –hankkeen myötä, ja sen seurauksena on syntynyt Vaara-kirjastojen aikuisten mediasivistyssuunnitelma. Sen tarkoituksena on tukea aikuisten ja toisen asteen opiskelijoiden media- ja tiedonlukuaitoja.  

Mediasivistyssuunnitelmaan on jäsennelty kirjastojen jo tekemää työtä, mutta sen tarkoituksena on myös lisätä ja nostaa näkyväksi aikuisten mediakasvatusta, pelikulttuurista toimintaa sekä tiedonhallinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja. Lisäksi tavoitteena on tuoda media näkyväksi kirjastoissa sekä tehdä itseämme näkyväksi osana mediaosaajien joukkoa.  

Mediasivistyssuunnitelmaan on koottu konkreettisia vinkkejä siitä, miten kirjastot voivat arjessaan mediasisältöjä toteuttaa. Suunnitelmaan sisältyy työpajoja toiselle asteelle ja muille aikuisasiakasryhmille. Mukana on valmiita ideoita ja ehdotuksia erilaisten ohjaustilanteiden tai tilaviestinnän tueksi, minkä lisäksi suunnitelmaan on koottu melkoinen paketti linkkivinkkejä esimerkiksi henkilökunnan omaehtoiseen kouluttautumiseen.