Sinunkin kirjastosi mukaan Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun?

Lähde mukaan Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun!

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu on kirjastojen valtakunnallinen tietopalvelu. Siellä esitetään samanlaisia kysymyksiä kuin kirjastossa yleensä. Vastaamme myös kirjaston tietopalvelun periaatteiden mukaan: ensisijainen tehtävämme on johdattaa tiedontarvitsija hyvien lähteiden äärelle. Yleisistä tietoa palvelusta, https://www.kirjastot.fi/kysy/tietoa-palvelusta

Kysy kirjastonhoitajalta on vakiintunut palvelu, sen vastaajina toimii vuosittain yli 200 kirjaston työntekijää ja vastaajakirjastoverkostossa on yli 80 kirjastoa. Yhteistyö tuo voimaa: jos yksi ei ehdi vastata, toiset auttavat. Lopullinen vastuu on Kirjastot.fi-toimituksessa, toimitus seuraa vastaamista ja takaa, että kysymyksiin vastataan. Myös tekniikka ja mahdolliset häiriöt ovat toimituksen vastuulla. Kirjastot saavat siis keskittyä olennaiseen, tiedonhakuun ja kysyjille vastaamiseen. Vastaajakirjastot, https://www.kirjastot.fi/kysy/tietoa-palvelusta/kirjastot

Tietopalvelu on kirjaston perinteinen, arvokas tehtävä. Se on palvelu, jota tietoa kaipaava ei luotettavasti, maksuttomasti ja puolueettomasti oikein muualta saa. Siksi jokaisen kirjaston tulisi tuoda esille näkyvästi se, että kirjasto auttaa luotettavan tiedon etsinnässä. Palvelun tarjoaminen verkossa kirjastossa tiloissa annettavan avun lisäksi on ensisijaisen tärkeää ja sen kuuluisi olla joka kirjastonkäyttäjän ulottuvilla. Verkossa tarjottava palvelu on aina käytettävissä ja saavutettavampi kuin lähipalvelu.

Poikkeustilanne, jossa nyt on eletty, on varsin selkeästi osoittanut sen, että kirjastolla on oltava valmiit palvelurakenteet verkossa. Yhteiset verkkopalvelut, kuten Kysy kirjastonhoitajalta, ovat erityisen arvokkaita siksi, että palvelu toimii yhdessä: niidenkin kirjastojen asiakkaat, joiden työntekijät vaikkapa sairauslomien vuoksi tai muista syistä puuttuvat vahvuudesta, saavat tarvitsemaansa apua.

Kirjastojen, pientenkin, on syytä liittyä vastaajarinkiin. Tämä lisää tietysti palvelun turvallisuutta: mitä enemmän vastaajia, sitä varmempi palvelu. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa syy. Kysyjät kysyvät usein oman kirjastonsa asioista. Jos tämä kirjasto ei ole mukana vastaamassa, kysyjälle vastataan muualta pääasiassa verkosta löytyvien tietojen perusteella, koska kirjeenvaihto asiakkaan kirjaston kanssa on aikaa vievää ja voi olla jopa hidasta. Palvelun laatu paranee, jos kysyjä saa vastauksen omasta kirjastostaan, josta hän on asiaa mielestään kysynytkin.

Vastaajille osallistuminen palveluun on erinomainen tapa pitää yllä omaa ammattitaitoaan sekä kehittää sitä. Kysymykset ovat monipuolisia ja niihin tietoa etsiessä harjaantuu tiedonhaussa ja tiedonlähteiden tuntemuksessa. Myös tiedonlähteiden kriittinen tarkastelu kehittyy. Kysymyksiin vastaaminen on yleensä varsin palkitsevaa työtä. Vastaajaporukkaan kannattaa lähteä mukaan siis jo siksikin, että työ on motivoivaa ja kivaa. Työssä voi myös tavata mukavia uusia työkavereita ja luoda yhteyksiä muiden kirjastojen työntekijöihin. Palvelussa toimii myös erikoistuneita vastaajaryhmiä (musiikki, e-aineisto, lapset), joissa voi keskittyä vastaamaan omaan vahvuusalueeseensa.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa kirjastot tarjoavat omille asiakkailleen paikan, josta saa henkilökohtaista neuvontaa. Kysymyslomake voidaan asettaa kirjaston sivulle, vastaaminen toimii yhteisessä ylläpidossa. Vaihtoehtoisesti kysymisen mahdollisuus voidaan tuoda näkyviin linkillä. Uusimmat vastaukset -listauksen saa myös näkyviin kirjaston sivulle.

Myös aiheenmukaisia palveluja voidaan tarjota kirjaston sivuilla, vaikkapa Kysy musiikista Musiikki-sivulla. Uusimmat vastauksetkin saa näkyviin aiheen mukaisesti.

Lisätietoja ja koulutusta antaa Nina Granlund, nina.granlund@hel.fi