Muutoksia Kirjastot.fi:ssä ja palveluissa vuoden vaihteessa

Kirjastot.fi-ympäristössä tarjotuissa palveluissa tapahtuu muutoksia vuoden vaihteessa:

  • Teknisen vanhentumisen ja saavutettavuusvaatimusten takia tullaan kokonaan sulkemaan Aparaattisaari.fi-mediakasvatuspeli.
  • Monihaku/Söksam eli vanhalta kutsumanimeltä Frank-monihaku tullaan jonkin ajan kuluttua sulkemaan. Tavoitteena on luoda vastaavat hakuryhmät Finna.fi-palveluun. Muutoksen ajankohta riippuu Finna-ratkaisun etenemisestä.
  • Fono.fi-palvelu perustuu Yleisradion äänilevystön tietokantaan. Yle Arkisto siirtyi uuteen media- ja metatietojärjestelmään, jonka myötä metatietojen tuonti ja päivittäminen Fono.fi-palveluun päättyi vuoden 2022 alussa. Levytystietojen haku pyritään toteuttamaan Finna-ratkaisuna vuoden 2023 aikana.
  • Webkake-palvelun muutoksista on tiedotettu kaukopalveluille.1.1.2023 alkaen kirjastot hankkivat itse Webkake-lisenssinsä palvelun toimittajalta.
  • Kirjastohakemiston käyttöliittymä uudistuu vielä vuoden 2022 aikana vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia. Tämä uudistus ei vaikuta Kirkantaan eli kirjastojen ylläpitoliittymään. Uudistus näkyy vain asiakkaille.

Palvelumuutokset kannattaa huomioida kirjastojen ja kimppojen sivustoilla, mikäli tarpeen.

Kirjastot.fi-sivusto uudistuu 

Kirjastot.fi:n aloitussivulla näkyvät kaikille tarkoitetut palvelut sekä ammattilaisosioon käynti.
Kuvakaappaus uuden Kirjastot.fi-etusivun osasta.

Kirjastot.fi uudistuu ulkonäöltään ja toiminnoiltaan vuoden vaihteeseen mennessä. Oheinen kuva on osa aloitussivua kehitysympäristöstä kaapattuna. Etusivulta tulee olemaan käynti kirjallisuudesta, musiikista, tiedonhausta ja kirjastoista kiinnostuneille asiakkaille ja ammattilaisille. Uutta on selkeä käynti kirjastoammatillisen tiedon ja yleisen kirjastotiedon osioon.

Kirjastot.fi-uudistuksen yhteydessä on vuodesta 1998 julki olleen sivuston sisältöä siivottu ja yksittäiset sivut on muutettu saavutettaviksi. Tämä työ jatkuu alkuvuoden 2023, sillä sivustolla on myös yhteistyökumppaneiden osioita. Niiden uudelleen järjestely tehdään yhteistyössä sivujen sisällöntuottajien kanssa.

Uudistuksen yhteydessä poistuu historiallinen nimitys Ammattikalenteri. Ammattilaisosiossa on uutena Ajankohtaista-sivu sekä Työpaikat ja koulutus. Uudistuksen avulla pystymme tuomaan ajankohtaiset tiedot myös Kirjastot.fi:n ulkopuolisista lähteistä helpommin löydettäviksi. Suurin osa Kirjastot.fi-sisällöistä säilyy uudistuksessa. Runsaan sisällön löytämistä helpottamaan luodaan kattava Hakemisto A-Ö-listaus sekä kirjastoammatillisen tiedon päävalikko.

Kirjastot.fi on edelleen ainoa osoite, josta saa yhdestä ympäristöstä kirjastotietoa. Kerromme koko sivuston uudistuksesta tarkemmin lähiaikoina. Kirjastot voivat tilata etäkahveille ja koulutuksiin esittelyn uusien sivujen ominaisuuksista heti alkuvuoteen 2023.

Ammattilaistietoa Pro-osiossa

Ammattilaisille ja kirjastotietoa etsiville on jatkossa tarjolla Pro-etusivu, josta löytyvät pinnalla olevat asiat.
Pro-ammattitiedon aloitussivun osan kuvakaappaus.

Kirjastot.fi-uudistuksen ja palvelujen poistumisen aiheuttamiin kysymyksiin ja kehitysehdotuksiin liittyen yhteys on toimitus@kirjastot.fi. Tiedotamme muutoksista ja ohjeistamme ilmoitusten jättämisen/tilaamisen tarkasti sekä tiedotamme, miten hankkeet ja yhteistyökumppanit voivat tuoda sisältöä Kirjastot.fi-sivustolle.