Kysy kirjastonhoitajalta 2019

Kysy kirjastonhoitajalta 2019

Kysy kirjastonhoitajalta on Suomen kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu. Kysymyksiin vastataan kolmen arkipäivän kuluessa. Palvelun ydintehtävä on löytää sopivia tiedonlähteitä tiedonhakijalle.

Kysy kirjastonhoitajalta 20 vuotta

Vuoden 2019 iloinen teema oli 20-vuotisjuhla. Syntymäpäivää juhlistettiin monin tavoin. Kysy kirjastonhoitajalta palvelun Facebook-sivulla nostettiin esiin sarja kysymyksiä 20 vuoden takaa, Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun historiikki julkaistiin ja 29.3. järjestettiin juhla Oodissa. Juhlapäivän ohjelmaan kuuluivat kierros Oodissa, esityksiä, juhlapuheita ja kakkukahvit. Esitykset löytyvät alta. Lisäksi käytiin läpi vastausylläpidon kiperiä kohtia. Paikalla oli mukavasti juhlaväkeä. Muutamalle 20 vuotta tai ainakin lähes niin kauan mukana olleelle vastaajalle luovutettiin kunniakirja. Kunniakirjan vastaanottivat Lauri Holopainen Espoosta, Hanna Kotila Seinäjoelta, Leo Kostiainen Tilastokirjastosta, Tuula Valkeapää Helsingistä ja Pertti Lahdenmäki Porista, Seija Ålander Rovaniemeltä, Päivi Erkkilä Eduskunnan kirjastosta ja Jari Missonen Tampereelta.

Kotimaiset ja kansainväliset tilastot, Katriina Tiainen
Kirjasampo, Tuomas Aitonurmi
Kysy kirjastonhoitajalta 20 vuotta, Matti Sarmela
Kysy kirjastonhoitajalta 20 vuotta -historiikki, Nina Granlund

Kesäkuussa Kirjastot.fi oli mukana Kirjastopäivillä ja ohjelmaan kuului myös Kysy kirjastonhoitajalta -juhlavuoden kunniaksi tietokilpailu palvelun kysymysten ja vastausten pohjalta.

Juhlavuosi oli esillä Kirjastolehden ja Kaleva-lehden artikkeleissa:

Jari Missonen vastaa joka vuosi satoihin kysymyksiin, Kirjastolehti 2.4.2019, kirjoittanut Rask-Jussila Pia.

"Kuka laulaa mä tulen ukkopiiasta?" – Jotkut kysymykset ovat ainutlaatuisia, mutta tietyt toistuvat vuodesta toiseen kirjaston kysymyspalvelussa,  Kaleva 28.1.2019, kirjoittanut Kilponen Anna.

Vastaajat

Kesän 2019 aikana palveluun liittyi suurin osa Jyväskylän ympäristön seudun kirjastoista, 19 kirjastoa. Uusia vastaajia opastettiin Skype-koulutuksilla ja etäohjeistuksella toimituksesta sekä lähiopastuksella Jyväskylästä.

Tällä hetkellä palvelussa on mukana 18 erikoiskirjastoa ja 70 yleistä kirjastoa. Vastauksia oli vuonna 2019 lähettänyt 233 kirjastolaista ja niitä lähetettiin 52:sta kirjastosta. Palvelusta vastaava suunnittelija on edelleen Nina Granlund ja toimittajia, jotka valvovat, että kysymyksiin vastataan ajallaan, ovat Tuula Valkeapää ja Matti Järvinen (alkuvuoden) sekä Silene Lehto (loppuvuoden) Helsingin kaupunginkirjastosta.

Erikoisvastaajaryhmät vastasivat e-aineisto ja musiikkikysymyksiin.

Uusia vastaajia ja vastaajakirjastoja otetaan mukaan mielellään. Tunnukset ja opastusta saa toimituksesta (nina.granlund@hel.fi).

Vastausten määrä

Palvelussa vastattiin 4989 uuteen kysymykseen, näistä suomen kielisiä oli 4829, ruotsin kielisiä 75 ja englannin kielisiä 85. 59 % kysymyksistä vastattiin yhdessä päivässä, 14% kahdessa, 10 % kolmessa ja 16% joutui odottamaan yli luvatun vastausajan. Vastausajat palvelussa ovat edelleen pidentyneet. Tähän yksi syy on se, että vastaamisen organisointi suurimmassa kirjastossa, Helsingin kaupunginkirjastossa, vaatii uudistusta ja vastaaminen siellä kangertelee. Toisaalta kysymykset ovat monimutkaistuneet ja muuttuneet haastavammiksi. Suurin osa kysymyksen lähettäjistä tarvitsee apua kirjastolta etsittyään ensin hakukoneella, joten tiedonlähteiden löytäminen vaatii paneutumista.

Julkiseen arkistoon tallennettiin 3753 vastausta, suljettuun 1236. Facebookin kautta vastattiin 6 kysymykseen, palautteiden ja toimituspostin noin 30. Kommentteja oli tullut 1089. Kommentit lasketaan mukaan vastauslukuun, koska se osa niistä, joihin ei toimitus vastaa (näitä ovat suorat kysymykset), on tulkittavissa lukijoiden vastauksiksi. Tilastoihin on lisätty vuosittain jatkokeskustelut n. 10% vastauksista, määrä on perustunut kyselyihin, joita on tehty vastaajille. Tämä määrä mukaan laskettuna vastausmäärä on 6612. Vastausten määrä on lisääntynyt edellisvuodesta paljon, lähes yhtä paljon kuin viime vuonna uudistuksen jälkeen.

Sivukäynnit

Palvelussa oli istuntoja vuonna 2019 2 025 687, sivunkatseluja 3 086 602 ja käyttäjiä 1 622 730. Määrät ovat kasvaneet todella reippaasti. Suurin osa kävijöistä on tullut palveluun hakukoneiden kautta (94,2%), 4,3% on tullut palveluun suoraan, viittausten kautta tulleita on 0,8%, sosiaalisen median kautta tulleita on 0,7%. Uusia kävijöitä on 86,2 prosenttia käyttäjistä, palaavia 13,8%.

Vuoden 2019 aikana Uusimmat vastaukset -sivusta on tullut Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun katsotuin sivu. Sen jälkeen useimmin käydään etusivulla. Näiden jälkeen katsotuimat ovat ruotsinkielinen osoitepalvelukysymys (Söker den finska motsvarigheten till Eniro sekä myös sen kommentit), Mitkä ovat Skandinavian maita, Kuka on serkku, pikkuserkku, Kuinka tilavuus lasketaan ja sesonkikysymys Kuinka hyvää joulua kirjoitetaan. Hakusivu on 25. sijalla katsotuimmissa. Asiasanahakemisto on sijalla 239, joten sen käyttö on valitettavan vähäistä. Uusimmat kommentit ja kokoelmat ovat olleet useammin käytössä kuin edellisvuosina. Kaiken kaikkiaan sivustoa käytetään tasapuolisesti, koska käyttäjät tulevat yksittäisiin vastauksiin hakukoneen kautta, jopa niin että katsotuin Uusimmat vastaukset -sivu kerää kaikesta käytöstä vain 3,4%.

Palvelussa otettiin käyttöön React & Share -seurantamenetelmä. Siihen liittyvät nappulat on liitetty joka kysymyksen alle omien peukutusten alapuolelle. Ne löytyvät myös kokoelmat-sivuilta. Seurannasta on apua etenkin silloin, kun halutaan tutkia, mitkä aiheet milloinkin nousevat esiin. Myöskin kestosuosikit näkyvät täällä niin kuin tilastoissakin. Nappuloiden klikkausten tutkiminen on hyödyllistä etenkin päivitettävien vastausten osalta. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa vaihdettiin nappuloiden nimiä useampaan kertaan, koska ne eivät tuntuneet tuovan parhaalla tavalla hyötyä omien peukutusten lisäksi. Syksyllä asennettiin kolmas setti, jonka käytön hyötyjä analysoidaan vuonna 2020. Vuodelta 2019 ei tästä syystä yhteenvetoa kannata koostaa.

Palvelupolku ja palvelumalli

Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun luotiin Helsingin kaupungin tulospalkkioprojektin yhteydessä palvelupolkuja ja palvelumalli. Palvelupoluissa tarkasteltiin eri kaupunkilaisprofiileihin peilaten asiakkaiden saapumista palveluun sekä etenemistä siellä. Polut ja mallit luotiin maksimikäyttäjästä, henkilöstä, joka ei halunnut käyttää palvelua, sinne eksyvästä nuoresta sekä henkilöstä, joka ei uskalla käyttää palvelua, vaikka löytää sen. Polun eri askeleita tarkastelemalla löytyi monia parannuskohteita. Erityisesti palvelun jatkuminen vastauksen saamisen jälkeen nousi kehittämislistalle: kysyjälle lähtevään vastauspostiin liitetään linkki julkiseen vastaukseen ja tieto siitä, että siellä voi arvostella, kommentoida ja jakaa vastauksensa.

Myös palvelussa toimivat vastaajat liittyvät palvelumalliin ja kuuluivat tarkastelun piiriin. Vastaajille luodaan myös mahdollisuus seurata omien vastausten kommentointia. Muutenkin vastaajia tuetaan aktiivisemmin sekä vastaamisessa että tiedonhaussa.

Tekninen kehittäminen

Palvelupolkuprojektin yhteydessä kävi ilmi puutteita Kysy kirjastonhoitajalta -mobiiliversiossa. Palvelun yleiskuvaus, kysymisen ja hakemisen mahdollisuudet olivat piilossa, samoin yksittäisen kysymyksen kohdalla kommentointi jätti varjoonsa kaiken muun. Nämä puutteet korjattiin.

Asiansanastossa A-Ö havaittiin vika. Kieliversioiden kesken on syntynyt erisnimien kohdalla ongelma, josta syystä useat kirjailijat puuttuvat suomenkielisestä asiasanahakemistosta. Vika korjataan vuoden 2020 aikana.

Vastaajayhteisö ja vastaajien tuki

Yhteyttä vastaajiin pidetään kysy-listalla ja ylläpidon keskustelupalstalla. Viesteissä on tiedotettu palvelun tilanteesta, ylläpidon vioista, odottavista kysymyksistä sekä annettu ohjeita. Vuoden loppupuolella aloitettiin Opastusta vastaamiseen -sarja. Sarjassa lähetetään pieni tietoisku vastaamiseen liittyvistä käytännön asioista joka viikko. Samalla esitellään uusia tiedonlähteitä Makupalat.fi:stä. Sarja on saanut hyvän vastaanoton ja sitä jatketaan vuonna 2020.

Vastaajille luotiin vuonna 2019 Uuden vastaajan paketti sekä Tiedonhakupaketti. Kirjastot.fi:stä löytyvä Tiedonhaun opastus sai myös uutta sisältöä ja sen rakennetta parannettiin. Ylläpidon keskustelulistalla saavat kaikki keskustella vapaasti. Tieto-lista toimii edelleen varsin tärkeässä roolissa suomalaisten kirjastojen tietopalvelutyössä.

Näkyvyys

Sisältöyhteistyötä tehtiin Kirjastot.fi-sisältöpalvelujen kanssa. Kirjasammon ja Kirjastokaistan kirjallisuuskirjeessä nostetaan esiin kirjallisuutta koskevia kysymyksiä. Kirjallisuuskirjeessä näkyminen lujittaa yhteistyötä ja tekee Kirjastot.fi-sisältöperheestä yhtenäisemmän. Kovin paljon liikennettä itse Kysy kirjastonhoitajalta -sivulle ei sitä kautta ole vielä tullut.

Vuonna 2019 avattiin useita yleisten kirjastojen Finna-tiedonhakusivuja. Niissä Kysy kirjastonhoitajalta on hyvin näkyvissä. Kysymyksiä niiden kautta on tullut melko vähän (28). Kirjastojen käyttäjät eivät ehkä ole vielä löytäneet tiedonhakusivuja.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelulla on Facebook-sivu, jossa oli vuoden vaihteessa n. 1760 seuraajaa. Sivulla julkaistaan kysymyksiä vastauksineen, kokoelmia sekä tietoja uusista hyödyllisistä tiedonlähteistä. Sinne ilmestyy harvakseltaan kysymyksiä, mikä onkin paikallaan, sillä vastaajia sivulle ei ole saatu ja se toimii pelkästään toimituksen varassa. Tässä muodossaan sen funktio on pääasiallisesti tuoda esiin palvelun olemassaoloa sekä kirjaston tehtävää tietopalveluasiantuntijana.

Twitterissä Kysy kirjastonhoitajalta -tilillä julkaistiin uusia vastauksia, välillä vastattiin kysymyksiin, ohjattiin tiedonlähteille sekä levitettiin lähinnä lukemiseen, kirjallisuuteen ja tietopalveluun sekä tiedonlähteisiin liittyvää sisältöä. Siellä seuraajia vuoden vaihteessa oli 948. Twitterissä lukijoiden toiminta on suunnilleen samanlaista kuin sivuilla, kysymyksiä katsotaan tasaiseen tahtiin. Jotkut vastaukset houkuttelevat klikkaamaan linkkiä vastaukseen, sellaisia ovat esimerkiksi kysymys siitä, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän menee mustaan aukkoon ja kirjallisuutta maailmansodista. Eniten näyttöjä on tviiteillä, joissa kerrotaan aiheesta löytyvästä lähdemateriaalista. Twitter-elämä on hyvä lisä palvelun tunnetuksi tekemisessä, vaikka sosiaalisen median kautta itse palveluun saapuukin aivan murto-osa käyttäjistä.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun kokoelmat soveltuvat lähinnä tapahtumien ja juhlapäivien aikaan levitettäviksi (joulu, pääsiäinen, Kalevalan ja Minna Canthin päivä) sosiaalisen median lisäksi kirjastojen sivuille ja Kirjastot.fi-etusivulle. Niitä tehdään jatkossakin tässä mielessä.

Palvelua esiteltiin Educa- ja Turun kirjallisuusmessuilla.

Kaiken kaikkiaan tärkeintä Kysy kirjastonhoitajalta -palvelulle on hakukonenäkyvyys, joka on tällä hetkellä hyvällä tasolla.

Vaikuttavuus

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu kiinnostaa ihmisiä, kysymyksiä ja vastauksia luetaan huvin ja hyödyn vuoksi. Kysyjät kääntyvät kirjaston puoleen vaikein, heitä askarruttavin kysymyksin, kirjastopalveluja etsiessään sekä myös toivomuksin. On erittäin hienoa, että palvelua käytetään monipuolisesti hyväksi. Sen merkittävyys yhteiskunnassa on selvä: se tarjoaa tasa-arvoista kohtaamista, henkilökohtaista palvelua sekä luotettavaa tietoa kaikille.

On hyvä nostaa esiin myös palvelun merkitys kirjastotyöntekijälle. Tietopalvelu ja osaaminen tiedonhaussa ovat keskeistä kirjastoammattilaisuutta. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa työskentely mahdollistaa tuon osaamisen ylläpitämisen ja myös saavuttamisen. Lisäksi se on erinomaisen tärkeä ikkuna työhömme ja ammattitaitoomme.

Vastaukset vastaajakirjaston mukaan

Kirjastot.fi 1074 (Nina Granlund, Tuula Valkeapää, Matti Järvinen (syyskuuhun), Silene Lehto (syyskuusta alkaen)

Helsinki 954

Tampere 638

Musiikki 384

Turku 374

Espoo 269

Oulu 227

Jyväskylä 124

Hämeenlinna 95

Vantaa 86

Seinäjoki 84

Kuopio 80

Lahti 78

Pori 66

Kouvola 59

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 51

Joensuu 37

Kotka 35

Eduskunnan kirjasto 34

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kirjasto 25

Mikkeli 20

Tilastokirjasto 19

Vaasa 19

Rovaniemi 18

Lappeenranta 16

Kajaani 15

Lohja 13

Rauma 11

Porvoo 10

Heinola 9

Nurmijärvi 6

Yle Arkisto 6

Kemi 6

Loviisa 5

Raahe 5

Suomen Pankin kirjasto 5

Kokkola 5

Kangasala 3

Kauniainen 3

Uusikaupunki 3

Laukaa 3

Haapavesi 2

Pihtipudas 2

Janakkala 2

Viitasaari 1

Joroinen 1

Muurame 1

Geologian tutkimuskeskuksen kirjasto 1

Ylöjärvi 1

Haapajärvi 1

Varkaus 1

Hankasalmi 1

Parainen 1

 

Kysymykset kysyjän asuinkunnan mukaan

Listassa kunnat, joista on tullut yli 20 kysymystä.

Helsinki 1204

Oulu 564

Espoo 276

Turku 250

Tampere 231

Jyväskylä 157

Vantaa 152

Suomen ulkopuolella 141

Reisjärvi 104

Kuopio 103

Hämeenlinna 91

Kouvola 69

Lahti 61

Joensuu 55

Pori 51

Seinäjoki 49

Järvenpää 44

Kotka 43

Mikkeli 43

Nokia 31

Salo 29

Raisio 29

Hamina 26

Kurikka 26

Vaasa 25

Tuusula 25

Kaarina 25

Kajaani 25

Porvoo 24

Rovaniemi 23

Kerava 22

Lappeenranta 20

Nina Granlund
Kysy kirjastonhoitajalta
Kirjastot.fi-toimitus