Kirjastotilastot 2019: Kävijämäärät kasvaa, e-aineistojen lainaus kovassa nousussa

Aluehallintovirasto tiedotti tänään yleisten kirjastojen valtakunnallisista tilastoista vuodelta 2019. Kirjastossa kävijöiden määrä koko maan kirjastoissa on kasvanut viidessä vuodessa keskimäärin yhdeksän prosenttia, ja viime vuoden aikana pääkaupunkiseutu poislukienkin kolme prosenttia. Kirjastojen omatoimiaika on viisinkertaistunut vuosina 2015–2019, mikä on lisännyt kirjaston saatavuutta, vaikka toimipisteiden määrä on hienoisesti vähentynyt. 

Fyysiset käynnit kirjastoissa, koko maa: 2015: 49 370 000, 2016: 49 048 000, 2017: 50 075 000, 2018: 49 800 000, 2019: 53 700 000.
Fyysiset käynnit yleisissä kirjastoissa, koko maa, 2015 - 2019.


Kirjastot ovat merkittävä hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä luova toimija, todetaan tiedotteessa. Kirjastot järjestivät viime vuonna yli 40 000 tapahtumaa, joissa osallistujia oli noin miljoona.


Käyttölukujen perusteella e-aineistojen hankinta on hyvin tarpeellista. E-kirjojen hankinta on kasvanut viidessä vuodessa 144 prosenttia ja niiden lainaus 336 prosenttia. Samalla ajanjaksolla e-lehtien käyttökerrat ovat kasvaneet 390 prosenttia ja e-kuvatallenteiden 490 prosenttia. Tällä hetkellä e-aineistojen osuus on kuitenkin vain alle prosentti kaikista kirjastojen kokoelmista. 

E-lehtien lainaus nousi vuosina 2015-2019 noin 610 000:sta melkein kolmeen miljoonaan, E-kirjojen lainaus samana ajanjaksona noin 266 000:sta 1,1 miljoonaan. E-kirjojen hankinnat vuosina 2015-2019 kasvoi noin 20 000:sta 68 000:een, ja e-kirjakokoelmien määrät noin 44 000:sta 108 000:een.
E-kirjojen lainaus on kasvanut viidessä vuodessa 336 prosenttia ja e-lehtien käyttökerrat 390 prosenttia.
Lastenkirjallisuuden lainojen nousu 2015 - 2019: kaunokirjat 26,1 miljoonasta 28,6 miljoonaan, ja tietokirjat 3,3 miljoonasta 3,9 miljoonaan. Jyrkin kasvu molemmissa välillä 2018-19.
Lasten lainausluvuissa näkyy, että kokoelmissa on panostettu erityisesti lasten kirja-aineistoihin.

Lasten lainaus on noussut valtakunnan tasolla yli 10 %. Tämän tasolla vaikuttaa ainakin osittain se, että hankinnoissa on panostettu erityisesti lasten kirja-aineistoihin, joiden hankinnat ovat viidessä vuodessa kasvaneet 20 prosenttia.


Pääkaupunkiseudulla kirjastojen käytön kasvu oli huomattavaa, osin uuden keskustakirjasto Oodin suosion ansiosta: esimerkiksi kirjastokävijöiden määrä kasvoi vuodessa 23 prosenttia, mikä lisäsi koko maan kävijämäärää.


Kirjastotilastoja / Aluehallintovirasto
Suomen yleisten kirjastojen tilastot
Tilastojen visualisointi