Kaikki luokka-asteet kattava lukudiplomi Eepos-alueelle

Eepos-kirjastot ovat tuottaneet lukudiplomikokonaisuuden, johon kuuluu verkossa olevaa materiaalia oppilaille ja opettajille. Työssä on ajateltu eri luokka-asteita ja kiinnostavia teemoja, hyödynnetty osin pelillisyyttä ja teosten saatavuus on välittömästi tarkistettavissa Eepoksen Finna-liittymästä. 

Eepos-kirjastoyhteistyö kattaa Etelä-Pohjanmaan alueen kunnat sekä Perhon, Vetelin, Laihian, Isonkyrön ja Kaskisten kunnat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella.  Monella Eepos-alueen kunnalla on ollut käytössä oma lukudiplomi eri-ikäisille koululaisille. Uusimistarpeiden vuoksi ja päällekkäisen työn välttämiseksi päädyttiin Eepos-kirjastojen yhteiseen lukudiplomiin. Sen työstämiseen saatiin Aluehallintovirastosta hankerahaa. Hankkeen koordinaattorina toimi erikoiskirjastovirkailija Maria Lehtola Seinäjoen pääkirjastosta. 

Uuden Eepos-diplomin nimi on Lukuliekki. Liekki kuvastaa toisaalta nuotioita, joiden äärellä tarinoita on aina kerrottu. Toisaalta nykyään kirjojen, satujen ja tarinoiden maailma on saanut paljon kilpailijoita ja lukemisen liekki tarvitsee erityistä sytyttämistä ja kipinää.
 
Lukuliekkiin sopivasti lukudiplomin maskotin nimi on Lieska. Sen, samoin kuin diplomin graafisen ilmeen, on toteuttanut mainostoimisto Propaganda. Värikäs Lieska-lohikäärme kasvaa diplomin edistyessä pyöreästä pallerosta tultasyökseväksi, voimakkaaksi lukusankariksi. Lieska tullaan näkemään mm. julisteissa ja lukudiplomin materiaaleissa.

Diplomi läpi kouluvuosien
 
Lukuliekkiä voi suorittaa esikoulusta peruskoulun 9. luokkaan saakka. Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa lapsia kirjallisuuden pariin, ylläpitää lukuintoa sekä saada lapset nauttimaan hyvistä kirjoista ja tarinoista. Esikoulussa ja peruskoulun alaluokilla lukudiplomissa korostuu kirjojen tutuksi tekeminen, tarinoiden maailmaan pääseminen sekä lukemisen alkeet. Myöhemmin ja erityisesti yläkoulussa painotetaan enemmän monipuolista lukemista sekä erilaisiin kirjallisuuden lajeihin tutustumista.
 
Opettajien toiveiden mukaan lukudiplomissa ja sen suorittamisessa korostetaan joustavuutta, valinnanvapautta ja helppoutta. Diplomilla halutaan innostaa ja houkuttaa lapsia lukemaan eikä pelottaa luku-urakalla. Tavoitteena on, että jokainen lapsi, joka aloittaa lukudiplomin suorittamisen, saa sen myös suoritettua. 
 
Eri luokka-asteille on olemassa kirjastohenkilökunnan kokoamia kirjalistoja, joiden lukemista kirjasto erityisesti suosittelee. Kirjalistat auttavat kirjojen valinnassa. Listojen sisältö on kuitenkin suuntaa antava. Kirjat on listattu eri genreihin, esimerkiksi tarinat, runot ja sarjakuvat. Kirjoja saa valita myös listojen ulkopuolelta lapsen lukutaidon ja kiinnostuksen mukaan. Syksyn aikana julkaistaan myös lukudiplomiin liittyvä 3.-4. luokkalaisille suunnattu verkkopeli.

Alakoulujen ja esiopetuksen diplomit

Yläkoulujen lukudiplomit

Eepos.finna.fi

 

Lisätietoja:
Mervi Heikkilä, 
Seinäjoen kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja