Erityisesti sinun - pedagoginen opas on valmistunut

Erityisesti sinun -hanke syntyi halusta tuoda kirjallisuus ja sanataide osaksi erityisen tuen oppilaiden arkea. Luki- ja oppimisvaikeuksien ei tarvitse olla este elämykselliselle kirjallisuuden kokemiselle – päinvastoin. Kirja on mahdollisuus kohdata joku toinen, jolla ei ole aina helppoa; kirja on mahdollisuus samaistua johonkuhun, joka on ehkä kokenut jotain samaa kuin itse. Kirja on myös mahdollisuus kurkistaa maailmaan, joka on itselle täysin vieras ja kiehtova. 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää erityisen tuen oppilaille soveltuva, kirjavinkkausta ja sanataiteen elämyksellisiä menetelmiä hyödyntävä toimintamalli, joka synnyttää ja vahvistaa kohderyhmän lukuintoa ja itsenäisen lukemisen harrastusta. Hankkeeseen osallistuivat Vantaan ja Espoon kaupunginkirjastot sekä Vantaan sanataidekoulu, pilottikohderyhmänä hankkeessa toimivat 5.-6. luokkalaiset erityisen tuen oppilaat ja heidän opettajansa, 10 pienryhmää Vantaalta ja 10 Espoosta. 

Pedagogiseen oppaaseen on kerätty kokemuksia kirjavinkkauksista sekä erityisen tuen oppilaille (luokka-asteet 4.-6.) soveltuvia sanataiteen menetelmiä. Oppaan ovat kirjoittaneet Vantaan sanataidekoulu ja vantaalaiset sekä espoolaiset kirjavinkkarit. 

Erityisesti sinun -opas