Selvitys turvapaikanhakijoiden kirjastonkäytöstä ja palvelutarpeista

Helsingin kaupunginkirjasto on opetus- ja  kulttuuriministeriön rahoituksella kartoittanut turvapaikanhakijoiden  kirjastonkäyttöä ja sitä, millaisia kirjastojen toteutettavissa olevia palvelutarpeita heillä olisi.

Selvitystä varten haastateltiin  turvapaikanhakijoita pääkaupunkiseudulla, Turussa, Joutsenossa ja Kauhavalla. Lisäksi haastateltiin verrokkiryhmänä joukkoa Suomessa pidempään asuneita maahanmuuttajia.

Selvitykseen sisältyy myös kaksi kyselyä kirjastoille. Ensinnäkin niille pienille ja keskisuurille kirjastoille, jotka ovat viime vuoden aikana saaneet toimintaympäristöönsä vastaanottokeskuksen ja joilla ei ole välttämättä ollut aikaisempaa kokemusta maahanmuuttaja-asiakkaista. Toinen kirjastokysely tehtiin niille, lähinnä isoille kirjastoille, joilla on pitempiaikaista kokemusta maahanmuuttajista.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottoprosessiin ja maahanmuuttajien palveluihin kunnassa yleensäkin liittyy eri virastojen ja toimijoiden keskeinen yhteistyö. Selvitystä varten haastateltiin siksi eräitä valtakunnallisesti toimivien  virastojen ja järjestöjen edustajia, millaisena he näkevät tai näkisivät  kirjaston roolin tässä yhteydessä.

Selvitykseen on koottu myös esimerkkejä muiden Pohjoismaiden hyvistä käytännöistä. Nämä linkit löytyvät myös  Makupalojen Monikulttuurinen kirjasto -osiosta.

Selvitys turvapaikanhakijoiden palvelutarpeista - lähtökohtia kirjastopalvelujen kehittämiselle  on luettavissa Kirjastot.fi -sivuston Julkaisut-osiossa tiivistelmineen.

Tiivistelmä englanniksi

Tiivistelmä ruotsiksi

 

Lisätietoja:

Helsingin kaupunginkirjasto/Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Riitta Hämäläinen,  riitta.hamalainen@hel.fi (0503038768)

Anne Ojanperä,  anne.ojanpera@hel.fi (0403340009)