Musiikin varastointiselvitys 2017 on nyt luettavissa

OKM myönsi rahoituksen Musiikin varastointiselvitykselle, johon palkattiin Tuomas Pelttari Turun kaupunginkirjastosta apunaan Erkki Lounasvuori Helsingin kaupunginkirjastosta ja Jarkko Rikkilä Tampereen kaupunginkirjastosta. Selvitys käynnistyi helmikuussa 2017 ja valmistui syyskuussa 2017.

  • Tutustu Musiikin varastointiselvitykseen ja sen taustoihin täältä
  • Musiikin varastointiselvityksen suora verkko-osoite

Ohje: jos haluat lukea selvityksen kahden sivun näkymänä, niin lataa ja tallenna selvitys koneellesi ja valitse: 
Näytä – Sivunäyttö – Kahden sivun näkymä
Mac-koneella: Avaa Esikatselulla – Näytä – Kahtena sivuna

Musiikin varastointiselvitys ei selvittänyt, mihin yleisten kirjastojen musiikkiaineistoa pitäisi varastoida, sillä Suomessa jo on Kuopiossa sijaitseva Varastokirjasto. Sen siirtymistä osaksi Kansalliskirjaston toimintaa valmistellaan parhaillaan. Musiikin varastointiselvityksessä tähän on viitattu, mutta ei sen kummemmin huomioitu, koska OKM:n perustama, yhdistymistä valmisteleva työryhmä aloitti toimintansa vasta syyskuun alussa 2017. Tärkeintä tulevaisuudessa on, että mahdollisen yhdistymisen jälkeenkin musiikkiaineistojen varastointia voidaan jatkaa ilman katkoksia.

Musiikin varastointia ei selvitetty ensimmäistä kertaa. Vuodesta 1991 alkaen musiikin varastointi tai pikemminkin sen puuttuminen on ollut esillä alan keskusteluissa ja kirjoitteluissa. Näihin voi tutustua Musiikin varastointiselvityksen aikajanalta.

Varastoinnissa keskeinen huoli kautta aikojen on ollut, kuinka säilyttää varastosiirroissa musiikkiaineistojen kuvailutietojen laajuus ja syvyys sekä osakohteet. Kaikki nämä ovat musiikin tiedonhaun ja löydettävyyden kannalta oleellisia asioita, joista tinkiminen on lyhytnäköistä. Musiikin varastointiselvityksessä kuvailutietojen laadun säilyttämiseksi kehitettiin siirtotyökalu, jonka avulla lähettävän kirjaston musiikkiaineistojen kuvailutiedot siirtyvät sellaisinaan vastaanottavan kirjaston eli Varastokirjaston tietokantaan. Varastokirjastossa olevaa musiikkiaineistoa voi vastedes hakea Varastokirjaston omasta Vaari-tietokannasta, Finnasta ja Melindasta sekä Frank-monihaulla.

Musiikin varastointiselvitystä kiihdytti CD-levyjen lainauksen hiipuminen seurauksena kirjastojen hylly- ja varastotilojen täyttyminen. Maakuntakirjastoille tehdyn kyselyn perusteella noin 60 000 CD-levyä odottaa siirtoa keskitettyyn varastointiin. Määrä on paljon, mutta uutta siirtotekniikkaa ja Varastokirjaston sujuvaa logistiikkaa hyödyntäen varastoitavat CD-levyt siirtyvät kohtuuajassa osaksi Varastokirjaston kokoelmia.

Selvitys osoitti sen, että musiikkiaineistojen varastointityöhön tarvitaan suunnittelua, jatkuvuutta, koordinointia ja aktiivisia toimia. Tavoitteena tulee olla se, että kaikki kirjastot saavat samat varastointimahdollisuudet.

Lisätietoja:
Tuomas Pelttari
tuomas.pelttari@gmail.com