Musiikin varastointiselvitys

Musiikin varastointiselvitys on alkanut helmikuussa 2017. Voit seurata projektin etenemistä tältä sivulta.

OKM:n rahoittaman projektin tehtävänä on kartoittaa ja luoda edellytykset kirjastojen musiikkiaineiston varastoinnille.

Varastointiselvityksen ytimessä ovat fyysisen aineiston käsittely, saatavuuden säilyttäminen ja löydettävyys. Tähän liittyvät erottamattomasti verkkotiedotus, tietokantainfra, tiedonhaku, kuvailutyö, linkitetty data ja digitointimahdollisuudet.

Projekti on ajankohtainen, sillä tilasuunnittelun ja aineistopoistojen tarve kasvaa kirjastoissa. Kokoelmien uudistamisen keskellä kirjastoissa pohditaan aineiston saatavuuden ja kuvailutietojen säilyttämistä. Kasvavat kokoelmat vaativat koordinoitua varastointiratkaisua, joka turvaa aineistojen käytettävyyden.

Varastointiselvitys pyrkii luomaan edellytykset kirjastojenväliseen yhteistyöhön, jossa tavoitteena luoda myös varastokokoelmiin liittyviä linjauksia. Projektin aikana kerätään tietoa eri puolilta kirjastoverkostoja. Ensimmäisessä aallossa selvitys keskittyy yleisten kirjastojen varastoaineistojen rakentavaan käsittelyyn. Toimivien käytäntöjen kanssa voidaan edetä kohti erikoiskirjastojen tarpeita. 

Selvitystyöhön on palkattu määräaikainen suunnittelija Tuomas Pelttari Turun kaupunginkirjastosta.

Projektin tiedote 7.2.2017.

Tuomaksen tavoittaa sähköpostitse: tuomas.pelttari@kirjastot.fi 

Syyskuussa 2017 valmistunut loppuraportti julkaistaan syksyn aikana.