Kysy kirjastonhoitajalta 2017

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun vuosi 2017 piti sisällään suuren uudistustyön konehuoneen puolella. Palvelu siirrettiin samalle Drupal 8 -alustalle kuin Kirjastot.fi:n emoportaali. Samalla uusittiin ulkoasu - uusi käyttöliittymä on responsiivinen ja saavutettava. Uudistustyötä tehtiin koko vuosi ja osa teknisestä viimeistelystä jää vuoden 2018 puolelle. Pääosin uudistustyö sujui hyvin. Uudet ominaisuudet sekä vanhojen karsinta tehtiin yhdessä vastaajien kanssa vastaajakirjastokokouksessa joitain vuosia aiemmin.

Uusi palvelu koottiin ja testattiin toimituksessa näiden yhdessä tehtyjen määrittelyjen pohjalta, sen jälkeen kirjastot testasivat kesän aikana useassa vaiheessa uutta ylläpitoa sekä tutkailivat julkisen puolen toimintoja. Kirjastojen antamien palautteiden perusteella korjattiin vikoja ja muutettiin toimintoja paremmiksi. Loppusyksystä käytiin ylläpitoa esittelemässä Turun kaupunginkirjastossa, Porvoon kaupunginkirjastossa sekä Vaasan kaupunginkirjastossa, joista saatiin palautetta ja huomioita puutteista. Uudistettu sivusto julkistettiin 29.11.2017.

Ylläpidon käytöstä lähetettiin ohjeita ja tiedotteita syksyn mittaan. Käyttöä opastettiin Helmet-kirjastoille Pasilan kirjastossa tämän vuoden puolella kerran, opastukset jatkuvat vuoden 2018 puolella. Opastuksia on tarjottu alkusyksystä alkaen kirjastoille. Monet ovat todenneet pärjäävänsä ilman opastusta, toiset ovat ottaneet sen vastaan. 

Saavutettavuus ja tietosuoja

Uusi Kysy kirjastonhoitajalta –palvelu rakennettiin saavutettavuuskriteerit huomioon ottaen. Saavutettavuustestauksen suoritti Annanpura vuoden 2017 lopulla ja arvio saavutettavuudesta oli erinomainen. Kriittisiä ongelmia ei ollut lainkaan, pienempiä vikoja löytyi ja ne korjattiin. Vuonna 2018 saataneen saavutettavuusleima sivustolle.

Uudistettu tietosuoja vaatii tiettyjä toimenpiteitä henkilötietojen tallennuksessa. Ensinnäkin sivustoon on lisätty hyväksymisehto vastaajille. Vastaajat käyvät lukemassa ja sitoutumassa vanhaan ennestäänkin toimineeseen lupaukseen käyttää kysyjien tietoja vain vastauksen lähettämiseen. Kysyjiltä ei enää pyydetä kuin sähköpostiosoite, johon vastaus lähetetään. On suunniteltu, että sähköpostiosoite säilyisi tulevaisuudessa ylläpidossa vain kaksi vuotta. 

Vastaajat

Vastaajakirjastoja oli vuonna 2017 19 erikoiskirjastoa ja 52 yleistä kirjastoa. Vastauksia oli palvelussa lähettänyt 220 kirjastolaista ja vastauksia lähetettiin 56:sta kirjastosta. Palvelussa toimivat toimittajina Tuula Valkeapää, Silene Lehto ja hänen äitiyslomansa sijaisena Matti Järvinen Helsingin kaupunginkirjastosta. He valvoivat, että kysymyksiin vastattiin määräajassa, ottivat yhteyttä vastaajakirjastoihin tarvittaessa tai vastasivat kysymyksiin itse.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa toimivat erikoisvastaajaryhmät vastasivat aktiivisesti aiheensa kysymyksiin (e-aineisto, musiikki ja tekijänoikeus). Kirjasammon kautta näkyvät kirjallisuusaiheiset vastaukset näkyvät myös Finna-kirjastojen upokkeissa Kirjallisuus-osiossa.

Vastausten määrä

Palvelussa vastattiin 2830 uuteen kysymykseen, näistä suomen kielisiä 2703, ruotsin kielisiä 61 ja englannin kielisiä 66. 72% kysymyksistä vastattiin yhdessä päivässä, 13% kahdessa, 8% kolmessa ja 5% joutui odottamaan yli luvatun vastausajan. Julkiseen arkistoon tallennettiin 1821 vastausta, suljettuun 1009. Facebookin kautta vastattiin n. 12 kysymykseen, palautteiden ja toimituspostin noin 60. Kommentteja oli tullut 615. Kun jatkokeskustelut arvioidaan mukaan vastausten määrään (n. 10% vastauksia) vastauksia on yhteensä 3810. Vastausten määrä on lisääntynyt jonkin verran, samoin kommenttien.

Sivukäynnit

Palvelussa oli vierailtu vuonna 2017 969 841 kertaa. Sivunkatseluja 1 324 688. Käyttäjiä 834 725. Palvelun kävijäluvuissa näkyy selvä nousu. 

Suurin osa kävijöistä on tullut palveluun haun kautta (87%), 7% on tullut palveluun suoraan, viittausten kautta tulleita on 5%, sosiaalisen median kautta tulleita on alle prosentti. Uusia kävijöitä on 84 prosenttia käyttäjistä, palaavia 16%.
Katsotuimpia vastauksia ovat Milloin eurot tulivat Suomeen?, Mitkä ovat Lumikki ja seitsemän kääpiötä –sadun kääpiöiden nimet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, perunkirjamallit sekä muut asiakirjamallit. Arkiston kaikkien aikojen luetuin on vastaus ruotsinkieliseen kysymykseen Söker den finska motsvarigheten till Eniro, katseluja on lähes 65 000 ja kommentteja, joissa otetaan kantaa suomalaisen vastaavan palvelun laatuun, on lähes 30 (7.5.2015 lähtien). Suomen satavuotisjuhla näkyi arkiston vastausten katselussa, sota-aiheet, omien sukulaisten sotakokemukset sekä joukko-osastot, itsenäisyys ja siihen liittyvä historia kiinnostivat, erityisesti loppuvuodesta.

Kysy-sivulle on päädytty 29 264 kertaa, uusimmat vastaukset/vastaukset –sivulle 52 734 kertaa, haku-sivulle 21013, hakemistoon 6914.

Some

Kysy kirjastonhoitajalta Facebook-sivulla oli vuoden lopussa seuraajia 1524 ja Twitterissä 697.

Facebookissa tuotiin esiin kysymyksiä vastauksineen, aineistosuositteluja sekä muita Kirjastot.fi-palveluita. Kysymyksiä esitettiin jonkin verran julkaisuina ja viestien kautta, mutta pääasiallinen toiminta oli julkaisujen seuraamista, niin kuin tähänkin asti. Erikoiset ja hauskat kuvat sekä Lukukoira Sylvi -videot herättivät kiinnostusta, Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun kysymyksien kirjallisuusluettelot ja lukusuositukset sekä Ylen kirjojen Suomi ja Kotuksen sisällöt herättivät mielenkiintoa. Suurimman suosion vuonna 2017 saivat muovin kierrätys sekä haapavetiset lampaat kirjastoautoon pyrkimässä.

Twitterin kautta lähetettiin automaattisesti uudet vastaukset. Vuoden 2017 Twitterissä viestimiseen panostettiin enemmän ja seuraajien määrä tuplaantui viime vuodesta. Suosituimpia tviittejä olivat Docventures-dokkareihin liitettyjen Kirjastot.fi-sisältöjen mainostus, Mitä ovat kevätpöjöt? ja feministinen kirjastonhoitaja hoitamassa kokoelmaa. Panostusta twitteriin jatketaan edelleen. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun tviittaukset aiheuttivat linkin klikkauksia keskimäärin enemmän kuin Makupalat.fi:n ja Kirjastot.fi:n.

Ensi vuonna seurataan tarkemmin sitä, näkyvätkö Facebookin ja Twitterin postaukset itse palvelun käytössä vai onko niiden arvo erityisesti siinä, että palvelut tulevat tunnetuksi siinä toimintaympäristössä.

Vastaajayhteisö

Vastaaminen palvelussa toimi vallan mainiosti. Uudistuksen aikana vastaajat olivat aktiivisia. He osallistuivat kehittämiseen suunnittelun aikana merkittävästi ja saaduista palautteista oli huomattava hyöty. Kun vastaajatunnukset otettiin käyttöön uudessa ylläpidossa julkaisun jälkeen, aktiivinen vastaajayhteisö paljastui erittäin laajaksi. Uuden ylläpidon käyttö lähti jotakuinkin itsekseen liikkeelle, palautetta tuli ongelmista ja virhetilanteista nopeasti ja itse vastaaminen sujui todella mallikkaasti. Muutos todisti, miten hyvä ja vahva yhteistyö Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun vastaajaverkostossa toimii ja miten asiantuntevia palveluun osallistuvat vastaajat ovat. Läpi Suomen kirjastojen toimii palvelussa henkilöitä, jotka tuntevat sen toiminnan ja käytännöt kuin omat taskunsa. Tällaisen erinomaisen väen kanssa suuremmatkin operaatiot sujuvat kuin tanssi.

Vastaajille viestittiin edelleen palvelussa esiintyvistä muutoksista ja vikatilanteista sekä huomioitavista asioista kysy-listan avulla. Toinen viestintäkanava on nyt ylläpidon keskustelualue, jonne myös vastaajat saavat kirjoitella kysymyksiä, vinkkejä hyvistä tiedonlähteistä tai muuta asiaan kuuluvaa. Tieto-lista oli edelleen tietopalvelun tärkeä työväline ja myös Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun vastaajien suosiossa.

Kysyjät

Kysyjät olivat edelleen tyytyväisiä palveluun, etenkin vastauksiin. Uudistuksen jälkeen ei tullut paljon palautetta ulkoasusta taikka toiminnasta, kysymyslomakkeen captcha herätti jossakussa ärtymystä sekä kommentointia kaivattiin melko nopeasti, kun se ei aivan alusta asti ollut palvelun uudessa asussa mukana. Kommentit, joita muut lukijat kirjoittivat vastauksiin myöhemmin, olivat välillä kriittisempiä. Mikäli niissä oli löydetty etsitty vastaus tai annettu lisäapua kysyjälle, ne lähetettiin alkuperäisen kysyjän sähköpostiin toimituksesta.

Vaikuttavuus

Kysy kirjastonhoitajalta on merkittävä kansalaisten tasa-arvoa lisäävä kirjastopalvelu. Se täyttää lainkin kirjastoille osoittamaa tehtävää tarjota kansalaisille tasavertaiset mahdollisuudet tiedon saantiin ja soveltamiseen elämän eri tilanteissa. Kysy kirjastonhoitajalta on parasta ja erittäin tyypillistä kirjaston palvelua. Se on maksuton ja helposti lähestyttävä. Siihen osallistuvat työntekijät ovat sitoutuneita ja tekevät huolellisesti ja panostaen työnsä. Asiantuntemuksella arvioidut sisällöt pyritään tuomaan mahdollisimman hyvin myös suuremman yleisön hyödyksi. Internetin sivusto-, uutissyöte- ja kuvaruljanssin keskelle eksyneelle ihmiselle luotettava, tuttu taho, jonka puoleen voi kääntyä juuri sen oman kysymyksensä kanssa, on mittaamattoman arvokas turva, opas, joka johdattaa tietoon ja tiedon lähteille.

Vastaukset kirjastoittain

Kirjastot.fi 532
Brages pressarkiv 1
Eduskunnan kirjasto 15
Espoo 155
Geologian tutkimuskeskuksen kirjasto 4
Heikki Poroila 76
Heinola 7
Helsinki 443 (1051 miinus Kirjastot.fi-toimittajien 291 Tuula V. + 106 Matti J. + 53 Silene L. + 76 Heikki P. + 82 Nina G. = 608)
Hämeenlinna 111
Joensuu 48
Joroinen 3
Juva 1
Jyväskylä 49
Kajaani 3
Kangasala 3
Karkkila 1
Kauniainen 5
Kemi 2
Kemiönsaari 1
Kirkkonummi 12
Kokkola 8
Kotka 24
Kouvola 38
Kuntaliiton kirjasto 1
Kuopio 64
Lahti 111
Lappeenranta 16
Lapponica-tietopalvelu 1
Lastensuojelun Keskusliiton kirjasto 2
Lohja 17
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 20
Mikkeli 47
Nokia 2
Nuorisotiedon kirjasto 2
Nurmijärvi 6
Oulu 99
Oulunsalo 1
Pietarsaari 2
Pori 41
Porvoo 16
Pyhäjoki 1
Raahe 1
Raasepori 2
Rauma 7
Rovaniemi 21
Ruovesi 1
Salo 1
Seinäjoki 81
Suomen Pankin kirjasto 1
Tampere 338
Tilastokirjasto 5
Turku 219
Uusikaupunki 2
Vaasa 19
Vantaa 61
Varkaus 2
Yle Arkisto 7

Kysymykset kunnan mukaan (alle 3 ei mukana listassa)

Helsinki 589
Espoo 166
Turku 151
Tampere 120
Vantaa 109
Lahti 101
Hämeenlinna 100
Oulu 86
Kuopio 74
Seinäjoki 57
Jyväskylä 54
Joensuu 40
Kouvola 39
Salo 31
Mikkeli 30
Lappeenranta 28
Pori 27
Lohja 22
Kotka 22
Orivesi 20
Porvoo 20
Vaasa 20
Rovaniemi 19
Järvenpää 19
Kirkkonummi 19
Kaarina 19
Karkkila 17
Savonlinna 16
Hyvinkää 15
Hamina 14
Rauma 14
Raisio 14
Hollola 13
Nurmijärvi 13
Imatra 12
Hattula 12
Tuusula 10
Forssa 9
Naantali 9
Kokkola 8
Heinola 8
Vihti 8
Nokia 8
Ruovesi 8
Paimio 7
Kontiolahti 7
Valkeakoski 7
Lapua 7
Sipoo 7
Akaa 7
Kempele 7
Merikarvia 6
Vesilahti 6
Virrat 6
Mynämäki 6
Lieksa 6
Saarijärvi 6
Lieto 6
Outokumpu 6
Uusikaupunki 6
Suomen ulkopuolella 6
Pirkkala 5
Orimattila 5
Ii 5
Ilmajoki 5
Kerava 5
Laitila 5
Kemi 5
Masku 5
Ruokolahti 5
Ähtäri 4
Mustasaari 4
Pietarsaari 4
Muurame 4
Kangasala 4
Varkaus 4
Ylöjärvi 4
Sonkajärvi 4
Kärkölä 4
Kajaani 4
Iisalmi 4
Kauniainen4
Kurikka 4
Tornio 4
Luumäki 4
Pielavesi 4
Janakkala 4
Mäntsälä 3
Siilinjärvi 3
Parainen 3
Eura 3
Juva 3
Jämsä 3
Pyhtää 3
Lappajärvi 3
Myrskylä 3
Eckerö 3
Nurmes 3
Inari 3
Nivala 3
Lempäälä 3
Haukipudas 3
Askola 3
Kesälahti 3
Kankaanpää 3
Ranua 3
Asikkala 3
Äänekoski 3
Kangasniemi 3
Jämijärvi 3
Nastola 3
Kiiminki 3
Tyrnävä 3
Taivalkoski 3
Sastamala 3
Raahe 3
Haapajärvi 3
Ulvila 3
Raasepori 3
Pornainen3
Enontekiö 3
Urjala 3