Kirjastoala valtiovarainvaliokunnassa kuultavana

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto kutsui kirjastoasioissaa kuultavaksi 27.10. 2017 kokoukseensa kirjastoalan edustajia. Asiantuntijalausuntoa pyydettiin teemasta: Taide ja kulttuuri; erityisesti kirjastojen (ml. koulukirjaston) tilanne, kehittämistarpeet ja resurssit"

Tausta-aineistona lausunnolle oli valtion talousarvioesitys vuodelle 2018, jossa yleisistä kirjastoista todetaan: "Yleisten kirjastojen palvelut ovat hyvin tavoitettavissa ja ne tarjoavat kaikille mahdollisuuden vahvistaa myös digitaalisuuteen liittyviä taitoja ja hyödyntää digitaalisia sisältöjä. Kirjastojen toiminnan kehittäminen ehkäisee siten erojen kasvamista kansalaisten digitaalisessa osaamisessa ja osallisuudessa."

Helsingin kaupunginkirjaston lausunto

Valtakunnallisia kehittämistehtäviä hoitavan Helsingin kaupunginkirjaston kirjastoimenjohtaja Katri Vänttinen toteaa Helsingin lausunnosta: 

”Helsingin kaupunginkirjaston lausunnossa kiinnitettiin huomiota yhteistoimintaan kannustavan, pitkäjänteisen rahoituksen merkitykseen. Erityisenä painopisteenä nähdään digitaalisten aineistojen ja digineuvonnan saatavuuden edistäminen koko Suomessa. 

Yhdenvertaisen digineuvonnan takaamiseksi kirjastojen tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa.
Lukutaito ja elinikäinen oppiminen ovat jokaisen kansalaisoikeus, ja digitaitojen tulisi kehittyä kansalaistaidoiksi. 

Tukea toivotaan kirjastojen ja koulujen yhteistyön tiivistämiseen sekä kirjastojen digitaalisten aineistolisenssien kehittämiseen myös luokkaopetuksen tarpeisiin. 

Yhtenä esimerkkinä digitaalisista aineistoista nousee lausunnossa esille myös Yle Areenan käyttömahdollisuuden laajennus kouluista myös kirjastojen tapahtumiin. 

Kirjojen tasapuolista saatavuutta koko Suomessa edistävän Varastokirjaston merkityksen Helsingin kaupunginkirjasto näkee aivan keskeisenä kaikille yleisille kirjastoille."

Valtuovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kirjastoalan lausujat löytyvät kokouksen pöytäkirjasta

Helsingin kaupunginkirjaston ja Porin kaupunginkirjaston lausunnot ovat tämän uutisen liitteenä ja ohessa on myös linkki Suomen kirjastoseuran lausuntoon.

Suomen kirjastoseuran lausunto