Sähköinen oppimisympäristö käyttöön osana kirjastojen täydennyskoulutusta

Osana alueellista ja valtakunnallista kehittämistehtävää kirjastot ovat ottamassa käyttöön sähköistä oppimisympäristöä, jonka avulla tuetaan yleisten kirjastojen henkilökunnan osaamista. Oppimisympäristöä käytetään osana kirjastojen täydennyskoulutusta, ja sen avulla tuetaan omatoimista ja pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä.

Liboppi – verkko-oppimisympäristöön tuotetaan kursseja eri aihealuista. Tavoitteena on, että Liboppi on käytössä ensi syksynä. Käyttöönoton tueksi on perustettu toimituskunta, joka mm. linjaa yhteisiä oppimiskokonaisuuksia.

Liboppiin voi tehdä jo nyt käyttäjätunnuksen ja tutustua oppimisympäristöön. Kurssisisältöjen tuotanto on käynnissä ja kursseja lisätään kirjastojen yhteiselle alustalle, kun kokonaisuudet ovat valmistuneet.

Toimituskunnan kokoonpano:

Asko Autio asko.autio@turku.fi

Anneli Haapaharju, anneli.haapaharju@vaasa.fi

Salla Hyökki, salla.hyokki@tampere.fi

Leila Juusola, leila.juusola@porvoo.fi

Aija Laine, aija.laine@hel.fi

Tero Nummila, tero.nummila@turku.fi

Mikko Paajala, mikko.paajala@ouka.fi

Jarkko Rikkilä, jarkko.rikkila@tampere.fi

Johanna Vuorinne, johanna.vuorinne@kuopio.fi

Riitta Taarasti, riitta.taarasti@kirjastot.fi