Minna Karvonen johtajaksi OKM:n taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueelle

Valtioneuvosto on nimittänyt kulttuuriasiainneuvos Minna Karvosen johtajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueelle. Virassa hän aloittaa marraskuun alussa.

Uuteen tehtävään Minna Karvonen siirtyy työskenneltyään kulttuuriasiainneuvoksena opetus- ja kulttuuriministeriössä vuodesta 2012. Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet muun muassa kirjastohallinto ja -politiikka, kulttuurialaa digitaalisessa toimintaympäristössä koskevat strategiset tehtävät sekä tietopolitiikka-, tietohallinto- ja kokonaisarkkitehtuuriasiat.
Aiemmin Karvonen on työskennellyt Museovirastossa kehittämispäällikkönä, erityisasiantuntijana, suunnittelijana ja projektitutkijana. Lisäksi hän on toiminut pääsihteerinä opetus- ja kulttuuriministeriössä ja Svenska Litteratursälskapet i Finland ry:ssä. Koulutukseltaan Karvonen on filosofian maisteri.

Uudessa virassaan Karvonen toimii päällikkönä kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueella, joka käsittelee taiteen edistämistä, taide- ja taiteilijapolitiikkaa, museoita ja kulttuuriperintöä, yleistä kirjastotoimea ja kirjastopolitiikkaa, kulttuurin digitaalisia aineistoja ja palveluita, kulttuuriesineiden maastavientiä ja takavarikointikieltoja, kulttuurilehtien tukia, taidenäyttelyiden valtiontakuita, kulttuurimatkailua sekä taide- ja kulttuuritapahtumia.

Nimityksestä päätettiin valtioneuvoston yleisistunnossa 25.10.2018.

Uutinen OKM:n sivuilla