Kysy kirjastonhoitajalta 2021

Kysy kirjastonhoitajalta

Kysy kirjastonhoitajalta on Suomen kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu. Kysymyksiin vastataan kolmen arkipäivän kuluessa. Palvelun ydintehtävä on löytää sopivia tiedonlähteitä tiedonhakijalle.

Palvelulupaus

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu on toiminut verkossa vuodesta 1999 lähtien. Se on alusta asti profiloitunut tietopalveluksi ja palvelutapamme on säilynyt hyvin samanlaisena koko ajan. Palvelun info-osassa on myös koko ajan ollut tietoa palveluperiaatteistamme. Kun Helsingin kaupunginkirjaston oma Kysy.fi-vastauspalvelu suljettiin vuonna 2020, osa sen käyttäjistä siirtyi Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun asiakkaiksi. Kysy.fi:n toimintaperiaatteet olivat erilaiset kuin Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun ja siksi kävi tarpeelliseksi avata Kysy kirjastonhoitajalta -palveluperiaatteita vielä selkeämmin käyttäjille.

Palvelulupausta ja -periaatteita uudistettiin valtakunnallisissa kokouksissa (30.3. ja 19.5.). Kokouksissa oli erittäin runsas osanotto ja keskustelu oli aktiivista. Ensimmäisessä syvennyttiin asiaan vastaajille toimitetun kyselyn pohjalta ja koottiin periaatteet, toisessa käsiteltiin ensimmäisen kokouksen aineistosta laadittua uutta palveluperiaatetekstiä. Valmis teksti julkaistiin sekä palvelun info-osassa että kysymyslomakkeessa täyttöohjeena. Ohjeeseen liitettiin myös Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun toimintaa koskevat usein kysytyt kysymykset -kokoelma. Samalla vastaajat saivat käyttöönsä yhteiset palveluperiaatteet, joihin voi tarvittaessa viitata. Vuonna 2022 pidetään seurantakokous siitä, onko lupauksesta ollut hyötyä vastaamistyössä.

Vastaajat

Vastauksia lähetti vuoden 2021 aikana 270 vastaajaa 66 eri kirjastosta. Palvelussa toimi vastaamista valvomassa ja tukemassa Kirjastot.fi:n suunnittelija Nina Granlundin lisäksi valtakunnallinen toimittaja, Jukka Uotila. Pitkäaikainen toimittajamme ja vastaajamme Tuula Valkeapää lopetti toimittajan tehtävässä jo edellisessä vuoden vaihteessa ja vuoden 2021 lopulla hän jäi eläkkeelle. Lausumme tässäkin yhteydessä Tuulalle kiitoksen painavasta työpanoksesta!

Vastaajien opastus ja tuki

Vastaajien opastukseen ja tiedonhaun opetukseen on rakennettu kattava paketti: 
• Uuden vastaajan paketti
• Tiedonhakupaketti
• Opastusta vastaamiseen -sarja
• Kirjastot.fi:n Tiedohaun opastus
• Tiedonhaun opastuksen esimerkkitiedonhaut  

Vuonna 2021 Opastusta vastaamiseen -sarjassa testattiin vakiintuneiden sähköpostitietoiskujen lisäksi Teams-tietoiskuja. Niissä kävi pienehkö, mutta aktiivinen määrä osallistujia ja ne osoittautuivat hyödylliseksi lisäksi vastaamisen tuessa. Teams-tietoiskuja jatketaan vuonna 2022.

Kirjastot.fi alkoi tuottaa Tiedonhaun uutiskirjettä kerran kuussa tiedonhaun ja tiedonlähteiden tuntemuksen avuksi. Vastaajia on opastettu tilaamaan uutiskirje. Tiedonlähteiden tuntemus on vastaajille niin tärkeää, että Tiedonhaun uutiskirjeen tilaaminen ja lukeminen on vastaajille suorastaan pakollista.

Uudet vastaajatahot

Palvelun laadun ja toiminnan kannalta vastaajien asiantuntemuksen lisäksi on tärkeää vastaajien määrä. Vuonna 2021 lähestyimme kirjastoja kutsulla osallistua palveluun. Kampanja suunnattiin sekä yleisille kirjastoille että erikois- ja korkeakoulukirjastoille. Mukaan liittyi kuusi vastaajatahoa, 3 yleistä kirjastoa (Masku, Lieksa, Kurikka) ja 3 erikoisalan vastaajaa (Viittomakielinen kirjasto, Helsingin konservatorion kirjasto, Kotuksen asiantuntijavastaaja).

Edelleen kuitenkin osa kunnista, joista tulee paljon kysymyksiä, puuttuu palvelusta. Näidenkin kirjastojen asiakkailla on oikeus saavuttaa lähikirjastonsa myös tätä kautta. Alla olevasta Kysymykset kunnan mukaan -listasta kannattaa tutkia, olisiko oman kirjaston tärkeää liittyä mukaan.

Vuonna 2020 aloitti palvelussa uusi ryhmä, lasten ja lastenkirjallisuuden vastaajaryhmä, sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös nämä koulutukset jatkuivat vuoden 2021 puolella.

Vastausten määrä

Palvelussa lähetettiin vastaus 6443 uuteen kysymykseen, näistä suomenkielisiä oli 6166, ruotsinkielisiä 171 ja englanninkielisiä 106. Kysymysmäärä on jälleen noussut paljon: vuonna 2020 vastattiin 5866 kysymykseen, suomeksi 5636:n ja ruotsiksi 122:n. Vain englanninkielisten kysymysten määrä on laskenut edellisvuodesta kahdella. 57 % kysymyksistä vastattiin yhdessä päivässä, 16% kahdessa, 12 % kolmessa ja 15% joutui odottamaan yli luvatun vastausajan. Vastausajat ovat jotakuinkin samat kuin edellisvuonna.

Julkiseen arkistoon tallennettiin 4424 vastausta, suljettuun 2019. Suljettuun arkistoon on tallennettu viime vuonna enemmän vastauksia kuin aiemmin. Tämä johtuu siitä, että koronavuoden aikana ja sen jälkeen palveluun on tullut paljon kysymyksiä, joihin kirjaston tietopalvelun puitteissa ei ole mahdollista vastata. Vastaukset, jotka eivät sisällä muille etsijöille hyödyllistä tietoa, samoin kuin keskustelut ja some-tyyppinen viestintä on suljettu pois varsinaisesta julkisesta toiminnasta.

Facebookin, Twitterin, toimituspostin ja palautteen kautta on vastattu arvioilta noin 30:n kysymykseen. Kommentteja oli tullut 1271. Tilastoihin on tavattu arvioida jatkokeskustelut, n. 10% vastauksista. Jatkokeskustelujen määrä on arvioitu uudelleen vuoden 2021 vastaajakyselyn perusteella paljon pienemmäksi, n. 5%. Todellinen vastausten määrä on siis nämä kaikki yhteen laskien 8066.

Sivukäynnit

Palvelussa oli istuntoja vuonna 2021 2 406 749, sivunkatseluja 3 700 749 ja käyttäjiä 2 013 955. Palvelun käyttö on noussut viime vuonna edelleen paljon, suunnilleen saman verran kuin edellisenä.

Suurin osa kävijöistä, 88%, on tullut palveluun hakukoneiden kautta, 10,5% on tullut palveluun suoraan, viittausten kautta ja sosiaalisen median kautta tulleita on alle prosentti kutakin. Viitteiden kautta palveluun on päätynyt suurin osa Wikipedian ja Ylen artikkelien kautta. Keskimääräinen istunto on alle minuutin 00:44, joka on luontaista käytölle. Palveluun päädytään hakukonehaun kautta ja kysymyksen ja vastauksen silmäily on nopeaa. Kävijöistä 61% käyttää mobiililaitetta, 4% tablettia ja 35% pöytäkonetta. Suhteet ovat pysyneet suunnilleen ennallaan.

Katsotuimpia vastauksia ovat Kumpi on oikein Hyvää Joulua vai Hyvää joulua, Katajamäki-sarjan ilmestymisjärjestys, 
Seitsemän kääpiön nimet, Kuka on serkku, pikkuserkku jne. sekä Hellaakoski on runoillut tietä käyden. Katselluimmat sivut ovat etusivu ja vastaukset-sivu.

Näkyvyys

Merkittävin näkyvyys, kuten yllä olevista tilastoistakin huomaa, on edelleen hakukonenäkyvyys. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa se on erittäin hyvä. Lisäksi useat vastaukset käsittelevät asioita, joista ei suomen kielellä muuta tietoa verkosta löydy, jolloin ne nousevat tietenkin korkealle hakutuloksessa.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu on nostettu esiin monessa palvelussa. Kirjastot.fi:n Tiedonhaun opastus -osassa on tiedonhakutehtäviä, jotka pohjautuvat Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun vastauksiin. Vuonna 2021 sinne on lisätty tiedonhakuja, jossa vertaillaan hakukoneella tehdyn haun ja Kirjastot.fi-palveluiden hakujen tuloksia. Mukana ovat myös Kysy kirjastonhoitajalta -vastaukset.

Vastaukset näkyvät Kirjastot.fi:n uutiskirjeissä. Tiedonhaun uutiskirjeessä nostetaan esiin aiheeseen sopivia kysymyksiä tai kokoelmia, Kirjallisuuskirjeessä kirjallisuutta koskevia kysymyksiä.

Kysy kirjastonhoitajalta toimii erillisenä palveluna eKirjastossa, Kirjasammossa ja Musiikkikirjastot.fi:ssa. Niiden kautta voi lähettää kysymyksiä ja seurata uusia vastauksia.

Yleisten kirjastojen Finna-sivuilla on tarjolla kysymisen mahdollisuus kirjallisuus-, musiikki-, tiedonhaun sekä/tai lasten sivulla.

Lisäksi vastauksia ja kysymyskokoelmia on löydettävissä kirjastojen sivuilta, Kirjasammon, Makupalat.fi:n ja Kirjastokaistan sisällöistä, Wikipedian ja Ylen artikkeleista sekä yleisten keskustelufoorumien palstoilta.

Twitterissä palvelulla on 1372, Facebookissa 2189 seuraajaa.

Kysy kirjastonhoitajalta -kokoelmien sarja

Keväällä julkaistiin kokoelmasarja kirjallisuuskysymyksistä. Sarjaan kuuluvat osat: 

Asiakastyytyväisyys

Kyselyt vastauksen saaneille sekä vastaajille toteutettiin loppuvuodesta. Koosteet kyselyistä löytyvät Kysy kirjastonhoitajalta -infon kohdasta kyselyt. Kaikkiaan voidaan todeta, että asiakkailta saatiin varsin tyytyväistä palautetta kyselyissä ja että vastaajat ovat hyötyneet lisätystä vastaamisen tuesta.

Tekniset muutokset ja korjaukset

Vuoden 2020 lopulla rikkoutunut vastausten indeksointi korjattiin.
Kysy kirjastonhoitajalta lapsille -lomake saatiin toteutettua vuoden 2020 lopussa. Se on istutettavissa kirjastojen sivuille, esim. Outi-Finna,

Palvelusta kirjoitettua

Ylen artikkeli Mikä on elämän tarkoitus? Miksi johdot ovat aina solmussa? Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu etsii vastaukset kiperiin kysymyksiin (kirj. Ville Vedenpää).

Lukuja

Vastaukset kirjastoittain (vähintään 10 vastausta)

Kirjastot.fi 1208 (Jukka Uotila, Nina Granlund)
Helsinki 1545
Tampere 791
Espoo 533 
Turku 367
Oulu 271
Jyväskylä 215 
Vantaa 186
Lahti 124
Kuopio 109
Seinäjoki 98
Hämeenlinna 89
Rovaniemi 86
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 84
Joensuu 74

Pori 73
Eduskunnan kirjasto 57
Kouvola 42
Sipoo 41
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 38
Vaasa 34
Lohja 33
Nurmijärvi 32
Tuusula 26
Rauma 19
Lappeenranta 19
Mikkeli 18
Lieksa 16
Tilastokirjasto 16
Kirkkonummi 16
Kotka 15
Nokia 14
Heinola 12
Porvoo 11
Musiikki 11

Kysymykset kunnan mukaan (kunnat, joista on tullut yli 20 kysymystä)

Helsinki 1562
Espoo 513
Tampere 367


Siilinjärvi 329


Jyväskylä 268
Vantaa 266
Turku 252
Suomen ulkopuolella 214
Oulu 203
Kuopio 141
Lahti 104
Hämeenlinna 91
Joensuu 74
Kouvola 63
Seinäjoki 63 
Järvenpää 63
Pori 58
Reisjärvi 56


Kerava 53
Vaasa 48
Lappeenranta 47
Mikkeli 41
Rovaniemi 41
Hyvinkää 41
Salo 37
Lempäälä 32
Rauma 30
Tuusula 29
Riihimäki 29
Kirkkonummi 28
Nurmijärvi 28
Porvoo 28
Kaarina 26
Valkeakoski 25
Akaa 24
Sastamala 24
Lohja 24
Kotka 23
Mäntsälä 23
Heinola 23
Raisio 24
Savonlinna 22
Jämsä 21