Kirjastojen hiilijalanjälki on mitattu ensimmäistä kertaa – tutustu tuloksiin!

Yleisten kirjastojen hiilijalanjälkitutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Tutkimus on ensimmäinen kirjastoissa tehty tiedonkeruuprosessi, jossa päästötietoja selvitettiin pilottikirjastojen ja asiantuntijoiden yhteistyönä. 

Tutkimus toteutettiin syksyllä 2020. Tiedonkeruuseen ja oman kirjastonsa hiilijalanjälkilaskentaan osallistui 13 kirjastoa ympäri Suomen, pienistä kunnankirjastoista suuriin kaupunginkirjastoihin. 

Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, millainen on kirjaston hiilijalanjälki, mistä asioista se koostuu ja mitä eroja erikokoisilla kirjastoilla havaittiin.

Hiilijalanjälkitutkimus on osa Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanketta, jossa on hankekumppaneina seitsemän AKE-kirjastoa. Laskelmat on toteuttanut hankkeen asiantuntijakumppani Positive Impact.

Tutkimuksesta ja sen tuloksista kertova selvitys Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen on nyt julkaistu ja siihen voi tutustua Vihreä kirjasto -sivuilla.

Tutkimustuloksia käsitellään myös Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hankkeen järjestämässä webinaarissa 3.3. 2020 klo 12.30 – 16.00. Tervetuloa osallistumaan webinaariin osoitteessa https://www.kirjastokaista.fi/live.