Kahdelle Kirjastot.fi:n palvelulle Saavutettavuus huomioitu -leima

 

Saavutettavuus huomioitu -leima

Sivuston kirjastot.fi osioille Monihaku ja Kysy kirjastonhoitajalta on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima syyskuussa 2018. Leiman saaneella sivustolla on erityisesti huomioitu:
• käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
• käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
• seniorit.

Saavutettavuus huomioitu -leima on voimassa kolme vuotta, mutta se sitouttaa sivustot huomioimaan saavutettavuuden myös palvelun kehitystyön aikana. Lisätietoja Saavutettavuus huomioitu -leimasta on saatavilla Näkövammaisten liiton verkkosivuilta.

Arviointimenetelmä

Sivustolle suoritettiin laaja saavutettavuuden asiantuntija-arviointi sen kehitystyön aikana. Testauksessa havaitut saavutettavuusongelmat korjattiin ennen sivuston julkaisua. Auditoinnin suoritti Annanpura Oy.

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu
Monihaku
Kirjastot.fi:n saavutettavuussivu