Apua digiopastuksiin ja SeniorSurfiksi julisteet

Yleisten kirjastojen digihankkeessa on valmistettu henkilöstöä varten kirjallista materiaalia kirjastoissa annettavan digiavun tueksi. Pääosa materiaaleista on tulossa AKE-kirjastojen kautta painettuina versioina, mutta ne löytyvät myös Kirjastot.fi:n Materiaalipankista. Tavoite on, että kaikki kirjastossa tuntevat digiopastamisen pelisäännöt ja rohkastuvat auttamaan asiakkaita perusasioissa.

Digiopastamisen perusasioista ja pelisäännöistä

Esite Digiopastus asiakaspalveluna
Esite Digital handledning som kundservice

Digiopastamistilanteista ja verkostomaisesta toimintatavasta

Esite Digiä opastamaan – asiakkaan tukena verkostojen kanssa
Esite Digital handledning – stöd kunden med nätverk

Työkalu oman verkoston miettimiseen

Kirjastokohtaisesti voidaan pohtia, ketkä muut kuin kirjastoissa työskentelevät voisivat auttaa asiakasta digiasioissa. Pohdinnan avuksi on valmistettu täytettävä A3-materiaali, jota voidaan käyttää esimerkiksi työpajoissa tai henkilökunnan kokouksissa apuna. Tämä materiaali sopii myös yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän suunnittelun avuksi. 

Työpajamateriaali: Koko kylän digitalkoot
Työpajamateriaali: Hela byns digitalko (vain tulostettava versio)

Verkoston muodostamiseen liittyvät materiaalit on AKE PiKe:n Digihakeessa ja niistä järjestetään Digipostia ja loppukevennyksiä -etätapaaminen 28.9. klo 13-14.30. Siihen voi osallistua kaikkialta Suomesta. 

Juliste kirjaston avusta digiasioissa – ylös SeniorSurf-aikaan?

Kirjastotiloja varten on valmistettu juliste, joka rohkaisee asiakasta kysymään digiapua. SeniorSurf tulee jälleen lokakuussa. Toivottavasti kirjastossanne on tuolloin digitapahtumia, mutta minimissään osallistumisen voi huomioida tuomalla kirjaston digiavun esiin.

Juliste Apua digiin kirjastossa!
Juliste Digihjälp i biblioteket!

Asiakkaiden auttamiseen digiasioissa on lisämateriaalia Kirjastot.fi:n Digiopastus-sivulla. Siellä olevista Poikkeusajan verkkovinkeistä voi poimia hyviä aiheita myös SeniorSurfin opastushetken sisällöksi.

 

Piirroskuva, jossa asiakas tervehtii kirjastolaista.
Piirroskuva: Minna Alanko