Saavutettavuus ja selkokieli

Saavutettavuus

Saavutettavuudesta puhutaan kun korostetaan kaikkien vastaanottajien mahdollisuutta tavoittaa tasavertaisesti verkossa olevat sisällöt. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 2016 direktiivin julkisten palvelujen verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Määräykset koskevat myös kirjastojen verkkopalveluja, joiden tulee noudattaa menettelyjä, jotka löytyvät kotimaisesta Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta pykälistä.

Aluehallintovirasto on saavutettavuuden täyttymistä valvova virasto. Sen sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa, koulutusvideoita ja neuvoja saavutettavuuden käytännön toteutuksiin. Aloita täältä: Saavutettavuusvaatimukset.fi

Saavutettavuus ja sen valvonta, video

 

Mitä saavutettavuus verkkosisällöissä käytännössä tarkoittaa, video

Tallenteet ovat Digitaalinen saavutettavuus -koulutuksesta 22.9.2020.
Päivän kaikki tallenteet ja esitykset löytyvät Kirjastokaista.fistä.

Verkkokoulutuksia

Materiaalia saavutettavuudesta verkossa

Selkokieltä käsittelevää aineistoa

Selkokieli kirjastossa 1: Selkokieli ja käyttäjäryhmät, video (ei tekstitetty)

 

Selkokieli kirjastossa 2: Asiakaspalvelu ja selkokieli, video (ei tekstitetty)

 

Selkokieli kirjastossa 3: Selkokielellä kirjoittaminen, video (ei tekstitetty)

 

Tälle sivulle täydennetään sisältöä. Kaikki ei ole vielä saavutettavassa muodossa, mutta 23.9.2020 jälkeen tuotava materiaali pyrkii olemaan saavutettavassa muodossa jos se vain on mahdollista.