Lausunto kansalaisaloitteiden ja muiden adressien keräämisestä kirjastoissa

Yleisten kirjastojen neuvosto:
Lausunto kansalaisaloitteiden ja muiden adressien keräämisestä kirjastoissa (12.4.2013)

Kirjastot ovat Suomessa merkittävä kansanvallan toteuttaja. Ne ovat yhteiskunnallisen ja muun tiedon saannin ja jakamisen paikkoja, jotka ovat kaikkien ulottuvilla. Kirjastot tukevat kuntalaisten osallistumista ja kansalaistoimintaa tarjoamalla tilassaan kansalaisadressien keräämisen. Yleisten kirjastojen neuvosto toteaa adressien keräämisen saaneen uutta painoarvoa, kun laki kansalaisaloitteista astui voimaan vuonna 2012.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012(Kansalaisaloitelaki)

Kansalaisaloitteet ovat oikeusministeriön ylläpitämälle Kansalaisaloite-sivustolle hyväksyttyjä lakialoitteita, joihin kerätään kansalaisten allekirjoituksia sähköisesti tai paperiversioina. Kirjastot ovat tärkeitä allekirjoituspaikkoja erityisesti niille kansalaisille, jotka eivät syystä tai toisesta käytä sähköisiä välineitä. Kirjastot voivat myös auttaa ja opastaa kansalaisia lähettämään allekirjoituksensa lakialoitteeseen sähköisessä muodossa.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi(Kansalaisaloite.fi –sivusto)

Kirjastot eivät ota kantaa oikeusministeriön sivustolle hyväksyttyjen lakialoitteiden sisältöön. Kirjastot tarjoavat keräyksille tilan, ja kunkin lakialoitteen tekijät hoitavat käytännön työt. Maanlaajuisesti yhteistyökumppanina on käytännössä usein Avoin ministeriö, jonne kirjastot voivat lähettää allekirjoitetut lakialoitedokumentit.
http://www.avoinministerio.fi/(Avoin ministeriö)

Kirjastoissa kerätään myös muita adresseja. Yleisten kirjastojen neuvosto suosittaa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi yhteistä pohjaa kerättävien adressien sisällöllisiksi kriteereiksi:

  • Adressien on oltava asiallisia ja hyvien tapojen mukaisia.
  • Adressit voivat koskea asianomaista kuntaa, muita julkisia palveluita, lainsäädäntöä tai muita kansalaisten elämään suoraan vaikuttavia asioita.
  • Kerättävän adressin on oltava suunnattu jollekin toimijalle, jolla on valta päättää siinä esitetystä asiasta.
  • Kirjastoissa ei voi kerätä uskonnolliseen vakaumukseen liittyviä, puoluepoliittisia tai henkilökohtaisia asioita koskevia adresseja.

Adresseja koskevat käytännön ohjeet laaditaan kirjastokohtaisesti.

Seinäjoella 12.4.2013

Yleisten kirjastojen neuvosto