Kirjastotietoa

 

Suomessa jokaisessa kunnassa toimii yleinen kirjasto, joka on kaikille avoin. Tietoa Suomen kirjastojärjestelmästä, linjauksista, laeista sekä hallinnosta ja rahoituksesta löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sivuilta. Yleisten ja tieteellisten kirjastojen toiminnasta kerätään tilastotietoa, johon pääsee esimerkiksi OKM:n tilastosivulta. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi kuntien kirjastojen ohjauksesta vastaa Aluehallintovirasto, jolla on useita viestintäkanavia.

Kirjastojen vaikuttavuuteen elinvoimaisessa kunnassa voi tutustua sivustolla vaikuttavuus.kirjastot.fi. Sivusto on tuotettu yhdessä Kuntaliiton kanssa vuonna 2015. Näkökulmat ja esiin tulevat faktat ovat edelleen relevantteja, joskin tilastotiedot kannattaa tarkistaa. Kuntaliiton sivuilla on tietoa kirjaston roolista kunnan toiminnassa.

Yleisten kirjastojen toimintaa kehitetään valtakunnallisesti ja alueellisesti myös kirjastojen toimintana. Tästä löytyy tietoa osiosta Kirjastoala ja kehittäminen.

Suomen kirjastoalan seuroista ja järjestöistä löytyy tietoa sivulta Järjestöt, seurat ja ammattiyhdistykset. Yleisten kirjastojen piirissä toimii Suomen kirjastoseura.

Kansainvälinen toiminta

Kirjastoalan kansainvälinen järjestö IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) toimii edunvalvojana, alan neuvottelualustana, ohjeistajana ja ammatillisen osaamisen kehittäjänä erittäin laajasti maailmanlaajuisesti. Järjestön jäseniä ovat kirjastoseurojen lisäksi useat kirjastot ja organisaatiot. IFLA:n sivuilta löytyy tietoa ja kannanottoja esimerkiksi juridisiin kysymyksiin, selvityksiä ja tilastoja sekä kirjastojen toiminnan kehittämistyöhön.

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) on Euroopassa toimiva kirjastoalan yhteistyöelin, joka ottaa kantaa ajankohtaisiin alaa koskeviin asioihin ja esimerkiksi EU:ssa valmisteilla oleviin asioihin.