Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto. Se vastaa kansallisen julkaisuperintömme ja ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamisesta, kuvailusta, säilyttämisestä ja käyttöön asettamisesta.

Kansalliskirjasto toimii myös koko kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämislaitoksena sekä edistää alansa kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Kansalliset kirjastoverkkopalvelut on kirjastoille suunnattu palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää tiedonsaantia yhteiskunnassa, kehittää digitaalisen kirjaston palvelu- ja työympäristöä sekä kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointia.

>> Kansalliskirjasto.fi
>> Kansalliskirjaston palvelut