Kirjastot.fi:n tarjoamien upokkeiden evästeet

Kirjastot.fi tarjoaa erilaisia upokkeita käytettäväksi kirjastojen sivuilla. Ne tuovat yhteiseksi tuotettua ja usein päivittyvää sisältöä automaattisesti kirjastojen sivuille.

Kirjastot.fi:n toteuttamiin upokkeisiin on tehty muutoksia viimeisen puolen vuoden aikana, eivätkä ne aseta enää käyttäjän selaimelle minkäänlaisia evästeitä. Niitä voi siis käyttää huoletta kirjastojen sivuilla, esim. Finnassa, ilman että käyttäjälle tarvitsee mainita niiden osalta mitään evästeistä.

Evästeettömät upokkeet

Esimerkiksi Kirjastokaistan 10? kirjastosta, Sivupiiri vinkkaa ja Kirjallisuusupoke on toteutettu siten, että upoke ei sisällä itse videota, vaan pelkästään kuvan ja linkin Kirjastokaistan sivulle, jossa videon voi katsoa. Näin näihin upokkeisiin ei ulotu mikään Vimeon, YouTuben tai Soundcloudin eväste. Mikäli esim. Finna-sivuilla on näiden kohdalle liitetty evästeitä evästeasetuksissa, tulisi ne merkinnät poistaa. Tämä senkin takia, että upokkeet näkyisivät käyttäjälle siististi oikeanlaisina ilman, että käyttäjän tarvitsee ensin hyväksyä evästeitä. Tämä evästeettömyystieto koskee seuraavia upokkeita:

  • Poikkeus: Musiikin ytimessä -upoke (Musiikkikirjastot.fi; asennusohje ja lisätietoa upokkeesta: https://www.kirjastot.fi/materiaalipankki/427)
    Musiikin ytimessä -upoke sisältää Wordpress-järjestelmän vaatiman välttämättömän PHPSESSIONID-evästeen.

Vimeon, YouTuben ja Soundcloudin tarjoamat upokkeet

Jos sivuille upottaa yksittäisen videon tai audion esim. Kirjastokaistankin ohjelmista löytyvällä upotuskoodilla, tulee itse upotukseen Vimeon tai YouTuben video (esim. Vimeon videoiden kohdalla tällainen upotuskoodi löytyy videon oikean ylänurkan Share-painikkeen takaa). Yksittäisten videoiden upottaminen kirjastojen sivuille on edelleen suotavaa, mutta tällöin upoke sisältää myös näiden palvelujen evästeitä. Näissä tapauksissa kirjaston sivustolle tulee määrittää näihin liittyvät evästeasetukset.

Kirjastohakemiston upokkeet

Finnoissa kirjastojen aukioloajat ja muut tiedot tulevat Kirjastohakemistosta rajapinnan yli ja saaduista tiedoista rakennetaan Finnan omassa ympäristössä näkymä käyttäjille. Niihin ei liity mitään evästeitä Kirjastot.fi:n taholta.

Kirjastohakemisto tarjoaa mahdollisuuden näyttää kirjaston tietoja rajapinnan sijaan myös upokkeiden kautta. Näitä on paikoin käytetty kirjastoissa silloin, kun kirjaston tietoja on haluttu näyttää vaikkapa oman kaupungin verkkosivuilla. Mikäli upoke on rakennettu Kirjastohakemiston nykyisen upoketyökalun avulla (https://hakemisto.kirjastot.fi/open-data), ei upoke sisällä mitään evästeitä. Jos upoke on rakennettu Kirjastohakemiston vanhalla upoketyökalulla (ns. legacy-upokkeet), sisältää se kutsuja Googlen palveluihin (mm. karttasovellukseen). Suositus on, ettei näitä vanhoja upokkeita enää käytettäisi.