Kirjastojärjestelmät

Kirjastojärjestelmien eli kirjastoja varten suunniteltujen toiminnanohjausjärjestelmien (integrated library system, ILS) avulla hallitaan tietoa kirjastoissa tarjolla olevista aineistoista, lainausoikeuksista sekä asiakastiedoista, eli kirjastokortin haltijoista ja heidän oikeuksistaan lainata kirjaston aineistoa. Kirjastojärjestelmä on myös yhteydessä aineistotoimittajien järjestelmiin.

Kirjastojärjestelmistä välitetään myös tietoa esimerkiksi Finna-tietokantaan, jotta lainattavissa tai katseltavissa oleva aineisto löytyy valtakunnallisesta Finna.fi-käyttöliittymästä. Mikäli kirjastossa olevan aineiston tietoja eli metatietoa ei ole viety järjestelmään, ei tieto kansallisiin käyttöliittymiin välity. Näin on usein esimerkiksi palveluina ostettujen digiaineistojen osalta, jolloin aineistoa tulee etsiä kyseisen palvelun hakutoiminnoilla.

Kirjastojärjestelmätoimittajia Suomessa: