Keskuskirjastokokous 19.1.2017

Keskuskirjastokokous 19.1.2017
Paikka: Helsingin kaupunginkirjasto, Pasila, Auditorio (2. kerros)
Osoite: Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9

Keskuskirjastokokoukseen osallistui paikan päälle 65 henkilöä.

Kirjastokaista suoralähetti Keskuskirjastokokouksen, etäyhteyden päässä oli 276 henkilöä, joista keskimäärin 50 samanaikaisesti . Kaikki esitykset löytyvät koottuna osoitteesta:
http://www.kirjastokaista.fi/tag/maa-on-lailla-rakennettava/ 

Yksittäisiin esityksiin linkit (pdf, video) löytyvät kunkin esityksen kohdalta.

”Maa on lailla rakennettava”
(E.A.Tunkelo, Virittäjä 1906, vol. 10)

 • 9.30 - 10.00
  Aamukahvit
   
 • 10.00 – 10.15
  Tilaisuuden avaus / kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto, Helsingin kaupunginkirjasto

  Tuula Haavisto avasi viimeisen tässä muodossaan pidettävän Keskuskirjastokokouksen. Päivän teemana oli laki. Kirjastojen arjessa näkyvät sekä uusi kirjastolaki, saavutettavuus- ja tietosuoja-asetukset. Tuulan avauspuheenvuoron jälkeen Kirjastolehden uusi päätoimittaja Ville Vaarne esitteli itsensä ja toivoi aktiivista yhteistyötä kaikkien kirjastolaisten kanssa.
  - Tuulan ja Villen esitys Kirjastokaistalla (video)
   
 • 10.15 – 11.00
  Sananvapaus edellyttää puolivarjoisia tiloja / Tampereen yliopiston journalistiikan vierailijaprofessori Hanna Nikkanen

  Hanna Nikkanen puhui sananvapaudesta. Sananvapaus edellyttää hänen mukaansa puolivarjoisia tiloja, tiloja, jotka ovat täydellisen salaisuuden ja täydellisen julkisuuden välimaastossa. Hannan mukaan kirjasto edustaa nimenomaan tällaista tilaa. Se antaa yksilölle vapauden puhua julkisesti turvallisessa yhteisössä. Tällaisessa yhteisössä on helpompi ja houkuttelevampi mahdollisuus ilmaista itseään kuin esimerkiksi kaikille koko ajan näkyvissä olevassa sosiaalisessa mediassa, jossa lausumat saattavat saada oman elämänsä, joka on aivan muuta kuin alun perin tarkoitettiin. Hanna totesi myös, että uuden kirjastolain myötä kirjaston asema on vankempi ja se voisi myös ottaa aktiivisemman roolin monessa asiassa. Esimerkiksi tiedon luotettavuuden arviointi kuuluu kirjaston vahvuuksiin ja perustoimintaan. Juuri tiedon luotettavuuden arviointi on usein vaikeaa ja jää jopa täysin vaille huomiota nykyajan tiedonetsinnässä ja –käytössä. Myös sananvapauden puolustajana kirjasto voisi nostaa statustaan.
  - Hannan esitys Kirjastokaistalla (video)

 • 11.00 – 11.30
  Okm:n puheenvuoro / kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, OKM 

  Tyylikkään historiallisen katsauksen jälkeen Leena analysoi uuden kirjastolain sisältöä, toteutumista sekä lain vaikutuksia kirjaston asemaan ja toimintaan. Ministeriöt ja aluehallintovirastot suunnittelevat lain esittelykierrosta kirjastoissa. Uusi asetus astunee voimaan kesäkuussa. Kirjastolaissa on määritelty kirjaston tehtävät ja tavoitteet. Tämä antaa kirjastoille työvälineen ja helpottaa käytännön toiminnan ja päämäärien rajaamisessa.
  - Leenan esitys verkossa (pdf) 
  - Leenan esitys Kirjastokaistalla (video)
   
 • 11.30 – 12.15
  Misinformaatio verkossa – miksi siihen uskotaan ja miten sitä voisi vastustaa  / toimittaja Johanna Vehkoo

  Johanna Vehkoo esitteli verkossa liikkuvan tiedon luotettavuuden tai pikemmin epäluotettavuuden arviointia. Hän kuvaili misinformaation muotoja ja esiintymistapoja sekä kertoi, millaisin välinein valeuutisia, nettihuijauksia, tekaistuja profiileja, käsiteltyjä valokuvia sekä muuta vastaavaa voidaan tunnistaa ja välttää.
  - Johannan esitys verkossa (pdf)
  - Johannan esitys Kirjastokaistalla (video)
   
 • 12.15 – 13.00
  Lounas (omakustanteinen)
   
 • Lounaan jälkeen Tuula Haavisto julkaisi listan hyödyllisiä verkko-osoitteita kirjastotyöhön:

  Kirjastot.fi / julkaisut-osio, mm.:

  Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus / Kuntaliitto 2016
  Selvitys turvapaikanhakijoiden palvelutarpeista - lähtökohtia kirjastopalvelujen kehittämiselle / Helsingin kaupunginkirjasto - Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 2017 (pdf)
  Kirjasto on meidän juttu -paja-aineisto (pdf), Kaisa Salomaa, Vantaan kaupunginkirjasto 2017
  Laatusuositus yleisten kirjastojen lukukoiratoimintaan / Mikkelin kaupunginkirjasto 2016
  Pulmaario - matematiikkaa ja ohjelmointia (pdf) Kluraklubb - Matematik och programmering (pdf) - Helsingin yliopiston LUMA-keskus ja Helmet-kirjastot 2017
  Käteiskassatoiminnan supistaminen - loppuraportti vaikutuksista (pdf) - Jarkko Siren, Helsingin kaupunginkirjasto - yleisten kirjastojen keskuskirjasto 2016

  Scandinavian Library Quarterlyn painettu versio loppuu, tilalle http://slq.nu/

 • 13.00 – 13.45
  EU:n tietosuoja-asetus / johtava kaupunginasiamies Sari-Anna Pennanen, Helsingin kaupunki

  Helsingin kaupungin johtava kaupunginasiamies esitteli EU:n tietosuoja-asetusta ja sen vaikutuksia Helsingin kaupungin palveluihin. Erityisesti kyse on henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetus astui voimaan 27.4.2016 ja sen toteuttamisessa noudatetaan kahden vuoden siirtymäaikaa.
  - Sari-Annan esitys verkossa (pdf)
  - Sari-Annan esitys Kirjastokaistalla (video)
   
 • 13.45 – 14.00
  Tietosuoja kirjastotyön näkökulmasta / Satu Holmberg

  Satu Holmberg Helsingin kaupunginkirjastosta kertoi, miten tietosuoja vaikuttaa kirjastotyöhön käytännössä. Sen vaikutukset näkyvät muun muassa omatoimivarauksissa, asiakasrekisterissä, lainaustiedoissa sekä työntekijöiden käyttäjätunnuksissa.
  - Satun esitys verkossa (pdf)
  - Satun esitys Kirjastokaistalla (video)
   
 • 14.00 – 14.45
  Suomi.fi –palvelukokonaisuus ja kirjastot / johtava suunnittelija Matti Sarmela, Kirjastot.fi

  Matti Sarmela Kirjastot.fi:sta puhui Suomi.fi:stä, kansalaisen palveluväylästä sekä e-kansalaisuudesta yleensä. Matti valotti kirjaston asemaa Suomi.fi:ssä. Palvelu tulee olemaan merkittävä väylä tarjota kirjaston palveluita käyttöön ja tuoda niitä näkyviin. Sen lisäksi Matti piti selvänä, että kirjaston rooli kansalaisuuden tukemisessa ja neuvonnassa korostuu uuden palveluväylän myötä.
  - Matin esitys verkossa (pdf)
  - Matin esitys Kirjastokaistalla (video)
   
 • 14.45 – 15.00
  Iltapäiväkahvit
   
 • 15.00 – 15.45
  Kohti saavutettavampaa kirjastoa - kirittäjinä asiakaslähtöisyys ja kiristyvä lainsäädäntö / suunnittelija Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto

  Päivä huipentui Jaakko Tiinasen vauhdikkaaseen esitykseen saavutettavuudesta ja siitä, miten se koskee kirjastoa. Hän analysoi saavutettavuuden ja esteettömyyden käsitteitä. Jaakko totesi, että fyysinen saavutettavuus on helppo tutkia ja myös saavuttaa. Muut estävät asiat, kuten sisäistynyt syrjintä saattavat olla huomattavasti vaikeampia purkaa. Uudet lait - kirjastolaki, yhdenvertaisuuslain uudistus sekä tasa-arvolain uudistus - edellyttävät saavutettavuuteen panostamista. Julkisten hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuusdirektiivi on astunut voimaan 2016 ja sen toteuttamisessa noudatetaan kahden vuoden siirtymäaikaa. Työssä verkkopalveluiden saavutettavuuden takaamiseksi tarvittavia keinoja kootaan yhteiseen saavutettavuuspakettiin, joka toimitetaan Kirjastot.fi:n kautta yleisten kirjastojen käyttöön.
  - Jaakon esitys verkossa (pdf)
  - Jaakon esitys Kirjastokaistalla (video)
   
 • 15.45 – 16.00
  Loppusanat / kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto, Helsingin kaupunginkirjasto