Rådet för specialbibliotek

Specialbibliotek och informationstjänster finns inom den offentliga sektorn, bland privata och statsfinansierade forskningsinstitut, stiftelser samt i olika organisationer och företag.

Rådet för specialbibliotek arbetar för att främja verksamheten inom specialbiblioteken och göra dem mer bekanta. Rådet förmedlar aktuell information om branschen och koordinerar verksamheterna, samt ger utlåtanden och förhandlar i ärenden som berör specialbibliotek. Samarbete med Nationalbiblioteket och andra nationella instanser utgör också en viktig del av verksamheten. Rådet har representanter i flera viktiga organ och samarbetsprojekt.

En viktig målsättning är också att tillsammans med andra bibliotekssektorer främja gemensam planering, koordinera tjänster och informationsresurser och tillgänglighet till information.

Det går bra att kontakta rådets medlemmar om du har frågor eller är intresserad av att delta i verksamheten.