Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle hanke - Environmental awareness of public libraries to the 2020s -project

Hankkeessa uusittiin täydennettynä vuonna 2012 tehty kyselytutkimus yleisten kirjastojen ympäristötietoisuudesta, toteutettiin 13 pilottikirjaston hiilijalanjälkimittaukset, tarkasteltiin kirjastojen hiilikädenjälkeä eli sitä, miten asiakkaat voivat pienentää hiilijalanjälkeään käyttämällä kirjastoa sekä luotiin Vihreä kirjasto -sivut idea- ja materiaalipankiksi kirjastojen ympäristötyön uudistamiseksi ja inspiroimiseksi.

Read below the summary of the report of Environmental awareness of public libraries to the 2020s -project and explore the infographics in english.

Summary: Summary: Bringing environmental awareness of public libraries to the 2020s (pdf)

Infographics: Hiilijalanjälki-infograafit englanniksi (pdf) 

Tutustu alla hankkeen loppuraporttiin, raportin tiivistelmiin, kyselytutkimukseen, selvitykseen kirjastojen ilmastovaikutuksista sekä infograafeihin.

Hankkeen loppuraportti (pdf)

Tiivistelmä hankkeen loppuraportista (pdf)

Kyselytutkimus yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020 (pdf)

Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen : selvitys Suomen yleisten kirjastojen ilmastovaikutuksista ja kädenjäljestä (pdf)

Hiilijalanjälki-infograafit suomeksi (pdf)

Kolla nedan projektets sammandrag och infografik.

Sammandrag: De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet till 2020-talet (pdf)

Infografik: Hiilijalanjälki-infograafit ruotsiksi (pdf)