Uudistettu Kirjastohakemisto

Uudistettu Kirjastohakemisto

Kirjastohakemisto on tietokanta, jossa on kaikkien kirjastosektoreiden palvelupisteiden eli kirjastojen ja kirjastoautojen tiedot (mm. yhteystiedot, aukioloajat, palvelut jne.). Kirjastot.fi-toimituksessa on tehty kevään aikana täysin uudistettua versiota Kirjastohakemistosta. Uudistettu versio Kirjastohakemistosta julkaistaan 6.6.

Uudistetussa Kirjastohakemistossa on pyritty toteuttamaan niitä toiveita, joita on tullut kirjastoista. Kaikkia toiveita ja kehittämisideoita ei ole saatu vielä tehtyä valmiiksi, joten tietokannan kehittäminen jatkuu julkistuksen jälkeen. Otamme edelleenkin vastaan kommentteja, kehitysideoita ja bugi- eli virheilmoituksia.

Moni asia on uudessa Kirjastohakemistossa aiempaa paremmin. Esim. omatoimiaukiolot saadaan näkymään selkeämmin. Jokaisen päivän kohdalla lukee, mikä on henkilökunta paikalla -aikaa ja mikä on omatoimiaikaa (ks. esim. https://hakemisto.kirjastot.fi/joensuu/enonkirjasto-a5371  ). Aukiolonäyttö osaa näyttää myös kaksiosaisen aukiolon eli sellaisen aukiolon, jossa kirjasto on kiinni keskellä päivää (ks. https://hakemisto.kirjastot.fi/vaasa/vanhan_vaasan_sairaalan_potilaskirjasto)

 

Upokkeet uudistuvat vasta syksyllä

Upokkeet uudistuvat vasta syksyllä eli siihen asti käytetään Kirjastohakemiston nykyisiä upokkeita. Nykyisin upoketyyppejä on kuusi erilaista (aukioloajat, palvelut, lyhyt kirjastoesittely, laaja kirjastoesittely, listausnäkymä useammasta toimipisteestä). Uusissa, syksyllä valmistuvissa upokkeissa tulee todennäköisesti olemaan samantapaisia upokevaihtoehtoja.

 

Palveluiden nimien standardointi

Kirjastohakemiston uudistuksen yhteydessä on tehty ja tehdään vielä jatkossakin palveluiden nimien ”standardoimista”. Samasta palvelusta oli aiemmin lukuisia eri nimiversioita mutta nyt rinnakkaisnimet on poistettu. Poistuvien nimiversioiden tilalle on tallennettu palvelun ”standardinimi”. Kirjastojen tietoihin on tehty nämä muutokset valmiiksi. Kirjastojen kannattaa kuitenkin tarkistaa ja täydentää palvelutietonsa. Palveluiden nimien yhtenäistämisen tuloksena palveluiden listaus on nyt huomattavasti lyhyempi kuin aiemmin (ks. https://hakemisto.kirjastot.fi/services).

Palveluiden niminä on käytetty YSO/JUPO termejä, mikäli sellainen löytyy noista ontologioista. Palveluiden nimet ovat YSON ohjeiden mukaisesti monikkomuotoisia, mikäli kyseessä on laskettavissa oleva esine, asia tai palvelu (esim. Dataprojektorit, Skannerit, Lukupiirit). Kirjastot voivat halutessaan antaa palvelulle oman nimen, jos standardinimi ei tunnu sopivalta. Tällöin kirjaston tiedoissa esim. Finna-portaaleissa ja Kirjastohakemistossa näkyy se oma nimi eikä palvelun standardinimi. Vaikka palvelulle on annettu oma nimi, se linkittyy standardimuotoiseen palvelunnimeen eli se löytyy Kirjastohakemiston Palvelut-listauksen kautta. Esimerkki: Kun klikkaa Palvelut-luettelossa Kahvilat-linkkiä, saa luettelon kirjastoissa olevista kahviloista ja ravintoloista. Listassa näkyy kunkin kahvilan oma nimi (esim. Kahvila Kerttu), jos oma nimi on tallennettu Kirkantaan (=Kirjastohakemiston ylläpitotietokanta).

Palveluiden nimet oli pakko standardoida, koska Kirjastohakemistossa olevat tiedot menevät Suomi.fi-portaalin Palvelutietovarantoon eli PTV-tietokantaan. PTV:ssä käytetään ontologioiden termejä eli YSO:n ja JUPO:n (=Julkisten palvelujen ontologia) termejä. Ontologioista otetaan myös termien ruotsin- ja englanninkieliset käännökset. Palvelun nimeksi voidaan laittaa myös YSO:n ja JUPO:n ulkopuolisia termejä eli ns. vapaita asiasanoja/palveluiden nimiä. Valtaosa palveluiden nimistä on kuitenkin YSO:sta tai JUPO:sta löytyviä termejä.

Palveluiden nimien standardoinnin yhteydessä poistuvat kaikki ”brändinimet” ja alueelliset palvelut (esim. Digitalkkari). Nuo brändi- ja erityisnimiset palvelut tallennetaan jatkossa niin, että valitaan palvelutyypeistä sopiva ”ylätermi” (esim. Opastukset), poimitaan se ja tallennetaan siihen oma nimi (Digitalkkari). Kussakin palveluryhmässä (Laitteisto, Kokoelmat, Palvelut, Tilat, Verkkopalvelu) on poimittavissa ns. perustermi (Laite, Kokoelma, Palvelu, Tila, Verkkopalvelu), jolle voi tallentaa oman nimen.

Kirjastot voivat tehdä ehdotuksia uusista/puuttuvista palveluista. Palvelujen luettelo täydentyy ja muuntuu sen mukaan, millaisia uusia palveluja kirjastoihin tulee. Lähettäkää uusista/puuttuvista palveluista viestiä osoitteeseen toimitus@kirjastot.fi.

 

Mitä kirjastoissa pitää tehdä?

Käykää tarkistamassa ja täydentämässä kirjastonne tiedot. Monilta kirjastoilta puuttuvat palvelutiedot kokonaan tai ne ovat kovin vajavaisia. Palvelu- ja muut tiedot tulevat jatkossa näkymään Suomi.fi-portaalin Palvelutietovaranto-eli PTV-tietokannassa ja sen takia palveluiden tiedot tulisi olla ajantasaisia.

Tietojen päivitykset tehdään Kirkanta-ylläpitoliittymässä. Kaikille kirjastoille on aikoinaan lähetetty Kirkannan osoite ja tunnukset. Jos Kirkannan osoite ja/tai tunnukset ovat päässeet hukkumaan, niitä voi kysyä kirjastot.fi-toimituksesta (toimitus@kirjastot.fi).

 

Mitä kirjastot.fi.ssä tehdään Kirjastohakemiston uudistukseen liittyen?

Palvelunimien standardoiminen ja läpikäyminen jatkuu vielä julkistamisen jälkeen. Samoin muu kehittämistyö jatkuu. Otamme mielellämme vastaan kommentteja, kritiikkiä ja virheilmoituksia. Lähettäkää kommentit ja virheilmoitukset osoitteeseen toimitus@kirjastot.fi.

Terveisin
Mia Nikula
Kirjastot.fi-toimitus
mia.nikula@kirjastot.fi