Kirjastoseuran kuntavaalikampanja käyntiin

Kevään kuntavaaleissa kirjastojen merkitys nostetaan kunnallisvaaliehdokkaiden tietoisuuteen yhteisen kampanjan avulla. Minulle tärkeintä kirjastossa -kampanjasivusto on nyt julkaistu ja se löytyy osoitteesta tärkeintäkirjastossa.fi

Suomen kirjastoseuran laatiman kuntavaalikampanjan tarkoitus on tavoittaa mahdollisimman laajasti ehdokkaita ja lisätä heidän tietouttaan kirjastojen merkityksestä sekä monipuolisesta työstä. Kampanjointityö keskittyy tänä keväänä vahvasti verkkoon ja näin ollen Kirjastoseura suosittelee hyödyntämään monipuolisesti kampanjasivuston materiaalipankista löytyviä kampanjamateriaaleja sekä jakamaan nettitestilinkkiä www.tarkeintakirjastossa.fi kirjastojen somekanavilla ja haastamaan siten kunnallisvaaliehdokkaita mukaan kampanjaan. Viestejä kannattaa viedä ahkerasti eteenpäin, sillä vain kertomalla voi vaikuttaa. Julkaisujen yhteydessä suositellaan käytettäväksi tunnisteita: #kuntavaalit #kirjastot

Kirjastoseura julkaisi myös kampanjatiedotteen, jossa esitellään Minulle tärkeintä kirjastossa -kampanjan sisältöä ja haastetaan kuntapäättäjät tekemään kirjastojen kannalta viisaita valintoja kuntavaalien jälkeen. Tiedote on luettavissa täältä.