Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely 9.4.- 6.5. 2018 kaikissa kunnissa

Yleisten kirjastojen asiakkailta kysytään 9.4.-6.5. 2018 kokemuksia kirjaston käytöstä. Kysely on uusittu versio viimeksi vuonna 2013 toteutetusta Kansallisesta käyttäjäkyselystä.

Käyttäjäkysely on osa kirjastopalvelujen valtakunnallisen toteutumisen arviointia sekä kehittämistyön väline jokaiselle kirjastolle itselleen. On erittäin tärkeää, että vastauksia saadaan kaikista kunnista kattavasti. Siksi kyselyn tiedotukseen ja markkinointiin pyydetään käyttämään näkyvästi kirjastotilaa, kirjaston omia verkkosivuja ja sosiaalista mediaa sekä kunnan intranetiä ja ulkoisia sivuja.

Kyselyn verkkolomake on auki osoitteessa www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey niin pitkään kunnes vastauksia on koossa 30 000. Viimeistään se suljetaan 6.5. Paperilomakkeella kyselyyn voi vastata 6.5. asti. Kyselylomake toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Paperilomakkeesta kirjastot saavat tulostettavat pdf-versiot kaikilla kielillä suoraan kyselyn käytännön toteuttajalta Taloustutkimus Oy:ltä. Tarvittaessa lomaketta voi tiedustella myös lisätietojen antajilta. Kirjasto monistaa itse oman kirjaston asiakasmäärään sopivasti lomakkeita.

Kyselyn markkinointia varten Kirjastot.fi valmistaa tulostettavia julisteita, verkkobannerin ja tiedotepohjat. Nämä saapuvat sähköpostilla kirjastoihin Aluehallintoviraston osoitteiston mukaan ja ne julkaistaan myös Kirjastot.fi:n uutisten sekä ammattikalenterin tiedotteiden liitteinä viikon 13 lopussa.

Asiakaskyselyn toteuttamisen tärkeät päivämäärät:

8.4. mediatiedotteen postitus paikallisille medioille

9.4.- 6.5. kyselylinkin ja tiedotteen julkaisu kirjaston verkkosivuilla

9.4.-6.5. kyselymainosten sijoittaminen kirjastotilaan näkyviin paikkoihin

9.4.-6.5. kyselylomakkeiden sijoittaminen mainoksen kera näkyvään paikkaan asiakastiloissa yhdessä kyselyn vastauslaatikon ja arvontavastausten laatikon kanssa

9.4.-6.5. kyselylinkin mainoksen sijoittaminen asiakaskoneen vierelle ja mahdollisuuksien mukaan kyselyn nostaminen kaikkien asiakaskoneiden etusivulle

9.4.-6.5. kyselylinkin nostaminen kunnan verkkosivuille ja kyselystä kertominen myös kunnan intrassa, sillä myös kunnan työntekijät ovat kirjastojen asiakkaita

14.5. Kyselyn paperilomakkeiden postitus Taloustutkimukselle, ohjeet viikon 13 kirjeessä

Tulokset elokuussa

Kyselyn käytännön toteuttajana toimii Taloustutkimus Oy. Kyselyn tulosten valmistumiseen vaikuttaa paperilla saatavien vastausten määrä. Toivomme, että kirjastot ohjaavat vastaajat verkkokyselyn äärelle. Jotta vastauksia saadaan erilaisilta käyttäjäryhmiltä, on paperilomake myös käytössä. Tulosten valmistuttua kirjastot pääsevät tarkastelemaan oman kunnan sekä kaikkien muiden kuntien tuloksia sähköisessä käyttöliittymässä, josta voidaan tulostaa halutut perustiedot ja vertailut. Käyttöliittymän toteuttaa Taloustutkimus Oy ja aluehallintovirasto opastaa sen käytössä.

Käyttäjäkysely on osa lain mukaista kirjastopalvelujen toteutumisen arviointia. Laki yleisistä kirjastoista sisältää sekä valtakunnallisen että kuntakohtaisen kirjastopalvelujen toteutumisen arvioinnin. Yleisten kirjastojen käyttäjäkyselyn avulla selvitetään asiakkaiden käsityksiä palvelujen toteutumisesta sekä valtakunnallista tasavertaisuutta.

Kyselyn toteuttajat ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirasto ja yleiset kirjastot. Kyselyn toteuttamisessa mukana ovat Recommended Oy ja sen alihankkija Taloustutkimus Oy.

LISÄÄ TIETOA:

Antti Seppänen Ylitarkastaja / Etelä-Suomen aluehallintovirasto, s-posti: etunimi.sukunimi@avi.fi, puh. 0295 016 354

Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija / Helsingin kaupunginkirjasto, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, s-posti: plp@kirjastot.fi, puh. 040 334 9483