Yleisten kirjastojen asiakaskysely keväällä

Tiedote yleisten kirjastojen valtakunnallisesta asiakaskyselystä 2018
 
Kansalliskirjasto koordinoi valtakunnallisen asiakaskyselyn toteuttamista viimeksi vuonna 2013. Sen jälkeen tehtävä siirtyi yleisten kirjastojen osalta aluehallintovirastoille, jotka pilotoivat yhdessä Kirjastot.fi:n ja Etelä-Karjalan kirjastojen kanssa päivitettyä versiota kyselystä 2017 marraskuussa. Kyselyn tekoa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Koko maassa uusi kysely on tarkoitus toteuttaa neljän viikon ajan 9.4. 2018 alkaen. Kyselyn tekoa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.
 
Kyselyn pilottiversio löytyy verkosta osoitteesta:
 
https://kyselyt.kirjastot.fi/index.php/887547?lang=fi
 
Kyselyn lopullinen versio viimeistellään helmikuun aikana ja lopullinen kyselyn toteutus tullaan ostamaan kaupalliselta toimijalta. Sisällöllisesti kyselyä ei ole tarkoitus merkittävästi muuttaa. Kysely toteutetaan myös paperilomakkeiden avulla.
 
Lisätietoja voi kysyä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta Antti Seppäseltä (antti.seppanen@avi.fi) tai pilotin käytännön kokemuksista ja tuloksista Lappeenrannan kaupunginkirjastosta Leena Prihalta (leena.priha@lappeenranta.fi).